Hoegenstraat 5

Hoegenstraat 5 - Gegevens

Hoegenstraat 5

 • Huidige benaming  Hammink

  Oudste vermelding: 1553 (Marke boek)
  Oude benaming boerderij:
  Hammink (1553,1643)
  Hamminck (1616-1618)
  Hammink (1829)

  Behoorde tot de: Dunsborger Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke: 1 waar (1553, 1643)
  1 stem(1810, 1820, 1822, 1858)
  Broodlevering: rust de plicht op om 1 brood te leveren bij de Muldersfluite

  Verbouwing(en): herbouwd op andere (drogere) plek ca 1925??

   

 • Huidig adres Hoegenstraat 5
 • Staat in Velswijk
 • Verbouwing(en) herbouwd op andere (drogere) plek ca 1925??
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar De weduwe van Hendrik Kleven, landbouwster
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  L 28 bouwland
  L 29 huis en erf
  L 30 bouwland
  L 31 weiland
  L 32 weiland
  L 33 onbebouwde grond
  L 34 hakhout

   

  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (P) 1598: verm. Frerick Hamminck (Markeboek ZHM)
  (E) 1630: Johan Soer (onbekend)
  (E) Fam Adriaan van Dort (onbekend)
  (E) Johan D(L)aatsehuis (onbekend)
  (E) 1646: Frerick ende Henrick Hamminck (Kreynck)
  (E) 1695: George van Lamsweide (onbekend)
  (E) 1744: Derk Hammink (Markeboek)
  (E) ca 1760: Derk Hammink (oom Maria Kleve- Franken), heeft naam boerderij aangenomen
  (P) ca 1800: Evert Mullink († ca 1805)
  (P) De wed. Evert Mullink (Willemina Hoegen) alias Grade Hammink
  (P) 1814: Garrit Bannink op Hammink. Hij is voogd van enkele dochters Mullink (BS)
  (E) 1820-1824: Derk Beulink (Markeboek)
  (E) 1824-1833: Maria Franken, weduwe van Hendrik Kleve

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
  1829:  281   Weduwe van Hendrik Kleve, tot 1833
   J.W. Kleve vanaf 1833 (* 1810)
   Willem Hoebink en Fenneke Abbink
  1840-1847:  281  J.W. Kleve † 1841
   wednr. W. Hoebink (van F. Abbink) verhuist in 1840 naar de Leempot
   Jan Mullink tr. Hendrika Niesink
  1848-1850:  281   J. Mullink en H. Niesink
  1851-1860:  E90  J. Mullink en H. Niesink
  1861-1870:  E101   J. Mullink †1867 en H. Niesink
  1871-1880:  E146  wed. H. Niessink (van J. Mullink)
  1881-1900:    E146    Hendrik Jan Kleve (*ca 1850) (RK Pastoor te Amersfoort)
   wed H. Niessink † 1896
   Johannes Mullink tr. met Aleida Berendina Bremer
  1901-1924: E140 - E149   Theodora Willemina Heuthorst wed Kleve
   A.B. Bremer † 1915 en wednr. J. Mullink verhuist naar Hengelo
   Johannes Antonius (Teun) Mullink tr. Grada Johanna Mentink en   verhuizen 1922 naar Hengelo
  1925-1939: E142 - E145 - E150   Hendrik Johannes Kleve tr. 1924 met Johanna Maria Hermina Wigman
  1940-1965: E150 -
  Hoegenstraat 5 
   H.J. Kleve † 1965 en J.M.H. Wigman † 1984
  1965-0000:  Hoegenstraat 5  J.W. Besselink
  1965-0000: Hoegenstraat 5a   Jan en Marlous Besselink

    

 • Veldnamen


  Boerderij- en veldnamen in Zelhem (1998):
  blz 48 en blz 84, 08/4

  Hammink
  Hamminksweide

   
   
 • Opmerking


  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:
    Hamminck een stuckjen de Brinckelt genaemt
  2 sch. groot. is onder Kleyn Hamminck angeslagen
    Een vierdel uyt het achterste lange stuck
  van Boelinck groot 1½ sch is bij de Hofstede
  van Hamminck angeslagen


  40-7-8

  11-5-
  Een hofsteetjen. Henrick Hamminck.
  Huys ende hof 1 sch. boulant 6 parceelen bij hem
  gecost groot 4½ sch. gesaeij tient vrij
  3 beest weydens slechthiedt landt, selfs
  gebruicker, elck beest op 2½ dlr.
  Beswaer, 2 stv. thins an Winckelman

  68-3-
  Hamminck, Frerick ende Henrick Hamminck
  Huys ende hof 1 sch. Boulant 7½ mlr, 3e gerve
  Knoot Eycken
  3½ beestweydens slecht lant
  geeft de pontschatting ende swaericheit 
  Beswaer 12 tientsch. Rogge ende 18 sch. Boeckweit an Marquerinck met den smallen tient Zutphensche mate 6 sch. Rogge 9 sch. Boeckweit
  vyt het achterste lange stuck van Boelinck
  een vierdendeel van i½ sch selfs gebruicker.

   

   

  Notities over de boerderij, door een onbekende schrijver, tekst letterlijk overgenomen.
  Goet 
  Hammink in de Velswijk als eerste eigenaar bekent Johan Soer 15 Sep 1630 later nog de fam Adriaan van Dort en Johan D(L)aatsehuis George van Lamsweide 1695.

  Tugt en dispositie tussen Henric Hammink en Berendjen Tencks ehelieden en
  aengaende het leengoed Hammink op de Wicherinkbrink gelegen, opgerigt 16 apr. 1723

  Opdragt van het erve en goed Hammink, door den volmagtiger van
  Gerrit Pelgrum en huijsvrouw voorts all het gerede en saetgewas, aen
  de heer R.C. Haek desselfs huijsvrouw en erven 8 mrt. 1738

  Opmerking:
  In het boerderijarchief Familie Kleve (op Weetink) is een beschrijving van de eigendommen van Maria Franken aangetroffen (ca 1830). Daarin is sprake van katerstede Klein Hammink, onder Zelhem no 283, en Groot Hammink, onder Zelhem no 281.

   

  Bronnen:
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1553-1810 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 (1553, broodlevering), blz 5 (1553, waar), blz 46 (1643, waar), blz 54 (1689, nieuwe pachter), blz 100 (1744, eigenaar)
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1810-1847 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 en 5 (stem en broodlevering), blz 25 (1820, eigenaar en stem), blz 38 (1822, stem), blz 98 (1829, eigenaar), blz 152 (1846, broodlevering), blz 159 (1858, stem)
  Markeboek Zelhemme Hattemer Marke, 1598-1678 (bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 11 (Frerick Hamminck, belastingplichtige)
  Verpondings-kohieren van het kwartier Zutphen, 1646-1650, Richterampt Zelhem (Kreynck) (bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 38 (Kleyn Hamminck), blz 42 (Henrick Hamminck, setter, alsmede “t’Achterste lange stucke”), blz 43 (Hufstede van Hamminck), blz 54 (verponding), blz 55 (een hofsteetjen. Henrick Hamminck), blz 76 (afdracht aan Marquerink), blz 84 (afdracht van het hofsteetjen van Hendrick Hamminck aan Berent Winckelman)
  ORA Landdrostambt Zutphen
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805

  Zelhem- BS, Huwelijksakte 1814-24 (huw. Fredricus Sessink en Bernardina Mullink)
  J.W. Besselink op Hammink (16-01-2006)
  Boerderijarchief Erve Weetink, familie Kleve
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618, transcriptie van A. Lettink Maatman

   

   

Pagina 1 van 2