Heijinkweg 2/2a

Heijinkweg 2/2a - Gegevens

Heijinkweg 2/2a

 • Huidige benaming

  Heijink

  Oudste vermelding: 1560 (Markeboek)
  Oude benaming boerderij:
  Heijinck (1560)
  Heijnck (1616-1618)
  Heinck (1629)
  Heyinck
  Heynck
  Heijinck

  Behoorde tot de: Zelhemmer Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke: 1
  Broodlevering: Rust de verplichting op een roggebrood te leveren op de Zelhemse Brink

   

 • Huidig adres Heijinkweg 2
 • Oude straatnaam Winkelhoeksche Buurtweg (1829)
 • Staat in Winkelshoe
 • Verbouwing(en) In 1937 is de boerderij in brand gestoken door de dienstmeid en later weer opgebouwd
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Antonie van Neck, rentenier
 • Woonplaats Doetinchem
 • Kadasternummer(s)

   

  I 176 huis en erf
  I 177 weiland
  I 178 elzenbosch
  I 179 elzenbosch
  I 180 bouwland
  I 207 heide
  I 209 bouwland
  I 218 moestuin

   kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

   

  2021 luchtfoto HeijinkLuchtfoto Heijinkweg 2 2022 Google

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (E) 1560: Bolunk =landheer (eigenaar?)(Markeboek)
  (P) 1598: Ott Heijnck (Markeboek)
  (E) 1623: verm. Gijsbert ter Heijnck (Markeboek)
  (P) 1638: Johan Heijnck (Markeboek)
  (E) 1641: Gertien Wissincks (Markeboek)
  (E) 1642: Willem Wissinck (kleinzoon) (Markeboek)
  (E) 1646: weduwe Reyenborch ende Willem Wissinck (Kreynck)
  (P) 1658: Hendrick Heijnck (Markeboek)
  (E) 1658- 1676: Burgemeester Dam (Markeboek)
  (P) 1717: Verzoek van Harmen Heijinck (van het erve Heijinck) onder Zelhem om landwinning en abolitie voor een ongeluk begaan aan Hendrik Holts       de dood ten gevolge hebbend.  H.E.M. verlenen remissie (sic) en landwinning. (Hof 1480, fo. 539-547) 
  (E) 1822: Antonie van Neck (Kadaster)
  (E) 1831: A. van Eck

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
   
  1829: 163    Hendrik Oosterink en Hendrika Obelink † 1939 
  1840-1847:  163   wednr. H. Oosterink van H. Obelink 
  1848-1850: 163    wednr. H. Oosterink van H. Obelink en Hendrika Hebbink. 
  1851-1860:  D3nw-D3 zn. Jan Oosterink en Anna Willemina Heitink 
  1861-1870: D3   J. Oosterink en A. W. Heitink 
  1871-1880: D3   J. Oosterink en A. W. Heitink 
  1881-1900: D3-D2   J. Oosterink en A. W. Heitink
  Garrit Hendrik Hebbink en Everdina Hendrika  Abbink komen van G 8 resp. G20 
  1901-1924: D2-D2   G.H. Hebbink en E.H. Abbink
  Jan Hebbink tr. 1921 met Aaltje Hebbink 
  1925-1939: D2-D7-D7   G.H. Hebbink † 1935 en E.H. Abbink 
  1940-1964: D7  wed. A. Hebbink 
  1965-0000:  Heijinkweg 2   J. Hebbink met A. Hebbink.
  G.H. Hebbink 
  1990-2021:  Heijinkweg 2   J. Hebbink 
  2022-0000: Heijinkweg 2    

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 92 kaart 16/7-8

   

  Heyinkmaot (3x) (weiland)
  Heyinksbos (bos) (ligt zuid van Halseweg)
  Heyinksbos (weiland)
  Heyinkskamp (bouwland)
  Heyinkswei (weiland)

 • Opmerking
  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:


  7-3-3
  12-0-
  Heynck. weduwe Reyenborch (1) ende Willem Wissinck
  Huys ende hof 1 sch. boulant 10 mlr. 3e gerve
  beswaernis afgetogen blijft
  4 koeweydens. geeft te pacht 8 dlr. vrij gelt
  Beswaer 4 blauwegl. ande lantschap
  9 sch. Rogge Doesborchsche Mate ende smallen tient an Juffr. van Carvenheim
  Eycken willigen.

  (1) Reyenborgh is eenmalig voorkomend, vermoedelijk: Keyenborch, Keijenborch

   

   
   
  Opdragt van het erve en goed Heijink voormaals aan den huijze Dieren
  leenroerig, door den volmagtiger van Gellis Holst praedicant tot Oost Zaandam
  en Antonia van Reurlo ehelieden, aan A.W.van Neck 22 jun. 1804
Pagina 1 van 2