Halseweg 61-63

Halseweg 61-63 - Gegevens

Halseweg 61-63

 • Huidige benaming

  Wassink

  Oudste vermelding: 1431
  Oude benaming boerderij:
  Wassinck (1431,1616-1618,1629,1643)
  Wassink (1792, 1829)

 • Huidig adres Halseweg 61 en 63
 • Oude straatnaam De Heel Weg (1829)
 • Staat in Halle
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar de weduwe van Barend Hesselink mede eigenaar in het gemeen, winkelierster
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)
  D 172 hakhout
  D 173 uitweg als bouwland
  D 174 hakhout
  D 175 dennenbos
  D 176 hakhout
  D 177 hakhout
  D 178 weiland
  D 179 weiland met struiken
  D 180 uitweg als weiland
  D 181 weiland met struiken
  D 182 boomgaard
  D 183 huis, schuur, schaapskooi en erf
  D 184 weiland

  D 183 huis, schuur, schaapskooi en erf
  D 184 weiland
  D 185 hakhout
  D 186 bouwland
  D 187 bouwland
  D 188 weiland
  D 189 moestuin
  D 190 hakhout
  D 191 uitweg als bouwland
  D 192 bouwland
  D 193 struiken
  D 194 bouwland

   

  Wassink 1643Detail uit de kaart van 1643 van Nicolaas Geelkerken

   

  2022 Halseweg 61

  Luchtfoto uit 2022 van Google.

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (E) 1646: mr Henrick Coeps ende Arnt Wassinck (Kreynck)
  (E) ca 1600?: Jonker van Boetbergen (OTGB)
  (E) 1626 :Johan te Loe alias Van Till (OTGB)
  (E) ca 1640? Arent van van Till (OTGB)
  (P) 1792: verm. Marten Wossink op Wassink (DTB) (begraven dr Aaltjen in 1792)
  (E)1822: Barend Hesselink (Kadaster)
  (E) 1830: De weduwe Barend Hesselink (winkelierster)
  (E) 1846: Bernard Hendrik Ermeling

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
   
   
  1829:  349 wednr. Martin Wossink (van Wendeltjen Hallerdijk)  op Wossink † 1791 
  1829:  349 Dersken Maats (meid) 25jaar inwonend
  1840-1847: 349  Willem Wolsink en Jenneken Hebbink † 1846 
  1848-1850:  349-G62 wednr. Willem Wolsink (van J. Hebbink) tr. Aaltjen Berkelaar † 1850 
  1851-1860: G62-G65  Lammert Rosegaar (komt van de Rosegaar) en wed. Aaltjen Berkelaar (van wednr. W. Wolsink) 
  1861-1870:  G65-G14 L. Rosegaar en A. Berkelaar 
  1871-1880:  G14 L. Rosegaar en A. Berkelaar 
  1881-1900:   G14-G13 L. Rosegaar † 1895 en A. Berkelaar 
  1881-1900:    G14-G13 Jan Gerhard Rosegaar tr. Berendina Maria Weenink
  1901-1924: G13-16 G21  J.G. Rosegaar en B.M. Weenink 
  1901-1924:  G13-16 G21 zn. Johan Bernard Rosegaar en Hendrika Wesselina Hemink
  1925-1939:  G21 - G25 - --- J.B. Rosegaar † 1930 en H.W. Hemink † 1937 
  1925-1939:  G21 - G25 - G35 J. B. Rosegaar en H.W. Hemink
  1940-1964:  G35  J. B. Rosegaar en H.W. Hemink 
  1965-1983: Halseweg 61-63  J.B. Rosegaar † 1975 en H.W. Hemink  † 1976
  1965-1983:  Halseweg 61-63 A.H. Hebbink komt van Maats †2004
  0000-2010:  Halseweg 61-63 M.H. Hebbink
  2010-0000: Halseweg 61-63  M.H. Hebbink 
  2010-0000: Halseweg 61-63  Renzo en Wendy Hebbink, appartementen boerderij Wassink, Lid. Heerlijkheid Slangenburg  Hebbink-Recreatie
     

  nl logo  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 102 kaart 26/4

   

  De Kamp
  Korte Vore
  Ni-jland

 • Opmerking

   

  Uit: Mensch en land in de middeleeuwen, door B.H. Slicher van Bath.

  Wassinck, erf 1431, Het archief van het huis Bergh, Regestenlijst van oorkonden, deel I- 423, Halle 1932. Door A.P. van Schilfgaarde.

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:


  97-3-0

  2-10-0
  Wassinck. mr Henrick Coeps ende Arnt Wassinck
  Huys ende hof 1 sch. boulant 10 mlr. 3e gerve.
  beswaernis afgetrocken blijft.
  weydelant. 2 beestwydens slecht lant
  Pacht 1 voedertorf 4 hoender ende Pontschatting
  opgaende holt
  Beswaer 9 sch. Rogge. an de Geestlicken 1 sch. woltrogge
  1 hoen an de Lantschap
  De 9 sch betaelt de Lantschap 1/3 de bouman 2/3 deel

   

   
   
   
  Johan, heer tot Appen (sic), Vorst en Keppell, beleent Steven, vrouwe toe Hoemoet en tot Wische, met de Beynemerweerd c.a., het goed te Enckhuysen in het kerspel Keppell en het goed te Wassinck onder Zelhem, buurschap Halle, waarvoor haar voogd, heer Henrick, heer toe Hoemoet en tot Wische, hulder is.
  Dit geschieden ten Rosendaell [...] gegeven in den jaere ons Heeren duysent vierhondert eenendertich des Donredachs nae St. Marcus' dach des heiligen Evangelisten.
  Afschrift (Inv. no. 4830).
  1431 April 26

  Verband van een geregte vierde part in het erve en goet Wassink
  voor eene somma van agthondert caroli guldens door Jan
  Matthias Hesselink en Henrica Agelinks, mitgaders
  Jurrien Leussink en Hendersken Agelinks respectievelijk
  eheluijden, an Johan Vles en Hendersken Danen
  eheluiden en haren erven 17 april 1698

  Als de boerderij in handen is van de erven Bennink blijft Rosegaar pachter, door kinderloosheid sterft deze tak van de familie uit, en wordt het gepacht door de A.H. Hebbink, komende van Maats.

  1895: openbaar verkocht, 12 van de 24 percelen, waaronder de boerderij aan Jan Gerrit Rosegaar, de overige percelen aan 7 verschillende kopers.
  Onduidelijk is hoe enkele jaren later de gehele boerderij Wassink, met diverse percelen grond, eigendom wordt van de Erven Bennink.
  Later komt het door huwelijk in handen van de fam. Heyink aan de Varsseveldseweg in de Slangenburg.

   

  Bronnen:

   

  Fam. Rosegaar (2005)
  Kasteel huis Bergh
  ORA Landdrostambt Zutphen
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen  Periode 1696-1805
  Genealogiedomein (ECAL)
  ,pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman

   

Pagina 1 van 2