Halseweg 49/51

Halseweg 49/51 - Gegevens

 • Huidige benaming

  Groot Essink

  Oudste vermelding: 1382/1383 (Belastinglijsten)

  Oude benaming boerderij:

  Essekinch
  Esskinck (1616-1618)
  Essinck (1629, 1643)
  Elkinck (Kreynck, is vermoedelijk een verschrijving. Kreijck heeft waarschijnlijk de Duitse dubbele S geschreven en dan was de naam Esskinck)
  Groot Essink (1829)

  Behoorde tot de: Obbink en Hesselink Mark

 • Huidig adres Halseweg 49 /51
 • Oude straatnaam Groote weg van Zelhem naar Bocholt (1829)
 • Staat in Halle
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Abraham Hesselink mede eigenaar in het gemeen, rentenier
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  D 368 weiland
  D 369 huis schuur en hof
  D 370 bouwland
  D 371 hakhout
  D 372 heide met struiken
  D 373 bouwland
  D 374 onbebouwde grond als bouwland
  D 375 weiland
  D 376 bouwland

   

   Essink 1643

   Detail uit een  kaart van 1643

   

  kadasterkaart

   Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

   

 • (E)igenaars - (P)achters

  (E)

  1646: Graef Georgh Ernst van Styrumb (Kreynck)

  (P)

  1697: Steven op Essinck (doopboek)

  (E)

  1822: Abraham Hesselink, rentenier uit Zelhem

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
   
   
  1829:  334 Hendrik Obelink en Hendrika Wassink 
  1840-1847:  334-334 H.Obelink † 1846 en H. Wassink 
  1848-1850: 345- ---  wed. H. Wassink van H. Obelink 
    334-G52  Barend Hendrik Essink en Derkjen Lettink 
    334-G52  Derk Obelink (ong.) 
  1851-1860:  G52-G54 B.H. Essink en D. Lettink 
    G52-G54  Derk Obelink tr. met Hendrika Heusinkveld en vertr. 
    --- -G54  Aaltjen Tiemes ( wed. van Jan Bongers †1856 op Hunteler E24)
    --- -G54  Willem Bongers en Hanneken Wossink, komen van E24 Hunteler 
  1861-1870: G54-G3  W. Bongers en H. Wossink †
    G54-G3  wednr. Willem Bongers tr. met Aaltjen Heerink 
    G54- ---  Aaltjen Tiemes ( wed. van Jan Bongers ) † 1861  
  1871-1880: G3-G3  W. Bongers (wednr. van H. Wossink) vertr. naar E 45 (Hunteler) na het overlijden van A. Heerink †  
  1881-1900:  G3-G2  Willem Remmelink vertr. naar G 145 daarna naar Wisch 
  "Groot Essink"   G3-G2 wednr. Derk Jan Haank (van E. Tenk) en  Diana Johanna Perebolte komen van G119 
  1901-1924: G2-4-G8  wednr.D.J. Haank (van E. Tenk) † en D. J. Perebolte 
    G2-4-G8  Hermanus Rueterink (komende van Jolinck) en Grada Elisbeth Haank (dr.) 
  1925-1939: G8-G22  H. Rueterink en G.E. Haank vertr. naar Halseweg  G8a ( 48) Erica 
  "Groot Essink"  G8-G22  wed. D.J. Perebolte † 1928 
     --- --- G22 Gart Jan te Mebel en Lina Jebbink komen van F30-F33 
  1940-1964:  G22 Gart Jan te Mebel † 1957 en Lina Jebbink  
     G22 Zn. Gerrit Hendrik te Mebel tr. met Harmina Rosegaar 
  1965-0000:  Halseweg 49 Lina Jebbink (wed. van Gart Jan te Mebel) †1976 
     Halseweg 49 G.H. te Mebel † 2014 en H. Rosegaar † 1994 
  1972-0000:  Halseweg 51 Kees Hamming en Ineke te Mebel.( dr.) 

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 95 kaart 19/5 en 6

   

  Fokkinkkamp
  Peerboltsgat
  achter 't Huus
  Essinkkamp
  Ziedkamp de
  veur 't Huus

 • Opmerking
  Uit: Mensch en land in de middeleeuwen, door B.H. Slicher van Bath.

  Essekinch, erf 1382/83 (Afschriften van rekeningen van de hertogen van Gelre RA.Gelderland. f.35.v.) Halle.

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  99-19-8

  4-10-0
  Elkinck. Graef Georgh Ernst van Styrumb
  Huys ende hof 6 spint. boulant 11 mlr 3e gerve
  Geen weydelant
  Pacht een vercken, 6 hoender ende Pontschatting
  Beswaer 1 mlr Rogge an Baerken 1 sch woltrogge an de Lantschap end 1 hoen
  De Pachter betaelt den uytganck alleen.
  Opgaende boomen

   

  De vroeger hierbij behorende boerderij Klein Essink is afgebroken en aan de andere zijde  van de Pluimersdijk herbouwt het huidige nr 39 op gronden van de zelfde eigenaar.

  Het oude Groot en Klein Essink stonden vroeger eerst aan dezelfde kant van de Pluimersdijk.
  Klein Essink is afgebroken en en opnieuw opgebouwd aan de andere kant van de Pluimersdijk nummer 39.

  Naast Groot Essink staat een woning van onbekende bouwjaar, vermoedelijk een veeschuur, die verbouwd is tot boerderij. Bekend is dat er gewoond heeft de familie Peerbolte, nadien fam. Fokking in 1972 gekocht door K. Hammink en samengevoegd met Groot Essink.
   

  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman


  essink halle Het nieuws van den dag 18 09 1885
  Krantenartikel uit Het nieuws van den dag 18-09-1885
Pagina 1 van 2