Halseweg 55

Halseweg 55 - Gegevens

Halseweg 55

 • Huidige benaming

  Obelink

  Oudste vermelding: 1341

  Oude benaming boerderij:
  Oobeldinck
  Oobelings (1643)
  Obelinck (1616-1618,1629,1646)
  Obelink (1829)

  Behoorde tot de: Halse Marke

   

 • Huidig adres Halseweg 55
 • Oude straatnaam De Heelweg (1829)
 • Staat in Halle
 • Eigenaar 1829:Johan Hendrik Theodoor Scharf, landeigenaar
 • Woonplaats Barwinkel
 • Kadasternummer(s)

   

  D 292 hakhout
  D 293 bouwland
  D 294 uitweg als bouwland
  D 295 bouwland
  D 296 hakhout
  D 297 hakhout
  D 298 bouwland
  D 299 hakhout
  D 300 huis en schuur
  D 301 hakhout
  D 302 hakhout
  D 303 bouwland
  D 304 uitweg als bouwland
  D 305 bouwland
  D 306 bouwland
  D 307 weiland
  D 308 huis schuur en erf
  D 309 boomgaard
  D 310 uitweg als bouwland

   

   

  Obelink 1643

  Detail uit de kaart van 1643 van Nicolaas Geelkerken

  kadasterkaart

  Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (E)1646: Den Heer van Middachten (Kreynck)
  (E) 0000: van Raesfelt
  (E) 0000: huis Harvelde
  (P)1808: Arend Winkel met echtgenote Aaltje Toonk pachter van Obelink, later volgt zijn zoon Hendrik hem op, wiens weduwe met Marten Hebbink trouwt en naar Maats vertrekt
  (E) 1830: Johan Hendrik Theodoor Scharf
  (E) 0000-1861: fam. Coops
  (E) 1861: Jan Hebbink van De Papenborg koopt de boerderij voor 12.390 gulden

   

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
   
  1829:  341 Arend Winkel en Aaltje Toonk ? 
  1829:  341 Willem Obelink  en Hendrika Bruggink 
  1829:  341 inw. Garrit Obelink  en Anneke Hoeve 
  1840-1847: 341  A. Winkel en A.Toonk ? 
  1840-1847: 341  Hendrik Winkel en tr. 1843 met Aleida Grada Abbink ? 
  1840-1847:  341 W. Obelink en H. Bruggink vertr. 1844 naar huis 306 "Dimmendal" F sectie. 
  1848-1850: 341-G55  A. Winkel en A. Toonk 
  1848-1850:  341-G55 H. Winkel en A. G. Abbink 
  1851-1860: G55-G57  A. Winkel † en A. Toonk † 
   1851-1860: G55-G57  H. Winkel † en A.G. Abbink 
   1851-1860: G55-G57  Marten Hebbink en wed. Aleida Grada Abbink, van H. Winkel. 
  1861-1870: G57-G7  M. Hebbink en A.G. Abbink. 
  1871-1880:  G7 M. Hebbink en A.G. Abbink.vertr. naar naast gelegen G8 "Maats". 
   1871-1880: G7  Jan Hebbink en Reindina Johanna Woolschot † 
  1881-1900:   G7-G6 wednr. Jan Hebbink tr. Harmina Woolschot. 
  1901-1924:  G6-G9-G14 wednr. Jan Hebbink † en Harmina Woolschot. 
   1901-1924:  G6-G9-G14 Hendrikus Hebbink en Lamberta Gerdina Hissink. 
  1925-1939: G14-18-G28  H. Hebbink en L. G. Hissink. 
   1925-1939: G14-18-G28  Johan Anneveld tr. 1939 met Jantje Tieleman en vertr. 1940 naar Brummen 
  1940-1964: G28  H. Hebbink † 1950 en L.G. Hissink † 1943
   1940-1964: G28  Willem Gesink en Johanna Hermina Hebbink
  1965-2013: Halseweg 55  W. Gesink† 2013 en J.H. Hebbink † 2002
  1965-2018: Halseweg 55  zn. H.J. Gesink vertr. sloop boerderij en verkaveling naar twee woningen
  2020-0000: Halseweg 55   

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 102 kaart 26/2

  de Kamp
  de Schotweg
  de Kamp Rozegaar
  de Kamp
  veur "t Huus
  de Bongerd
  de Delle
  de Koeweide
  de Bongerd
  't Bos
  de Straote

 • Opmerking

   

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  109-1-8

  6-15

  1-4-0
  Obelinck Den Heer van Middachten
  Huys ende hof 5 spint boulant 12 mlr 3e gerve
  2 koeweydens
  Pacht 4½ dlr vrij gelt,
  Om tweede jaer een pachtvercken
  1 voedertorf 4 p. vlass 4 hoender.
  Beswaer 10½ sch. 1 hoen an Baerken 1 sch woltrogge 1 hoen an de Lantschap
  De pachter betaelt den uytganck Eyckenholt.

   

   

  In Halle wordt in de 12 eeuw reeds van een hof gesproken: daar werd rogge, haver en gerst verbouwd en ook van de horige hoeven tijnsen in ontvangst genomen. Men was dit verschuldigd aan het klooster van Werden, waartoe dus ook dit hof zal hebben behoord. Later is er ook sprake van betaling in de vorm van honing; in 1341 wordt gewag gemaakt van betaling in geld. De erve Obelink was toen een hof. Of in de omgeving nog een andere hof is geweest is niet bekend.

  Deze boerderij behoorde lange tijd toe aan het geslacht van Middachten. Op 15-8-1699 werd op deze boerderij de holting gehouden van de Halse marke.

  Peindinge op den eigendom van de aandelen aan de erven Obelink en
  Oosterink, Oortjesmate, Koelenslag, Engelsenbos, Vonkenkamp, Berg en Daal
  Vide register des ampts Doetinchem tit. Miscell. in dato 11 okt. 1721
  Op den 23 sept. 1780 ter aansien van de doorgeslagen parceelen geroijeert

  Datering 1779, 1780 (Gelders Archief)
  Stukken betreffende een geschil tusschen de eigenaars van het erve Obelink onder Halle en de geërfden der Hengelosche en Zelhemsche marken als pachters van het Heerenveen over het recht om in dat veen schapen te mogen weiden.

  Toen Jan Hebbink, landbouwer te Zelhem, Obelink kocht was de boerderij 57 ha groot, ca 8 ha cultuurgrond en 50 ha woeste grond bestaande uit heide en veen.

  Reindina Johanna Woolschot, geb. Zelhem 11-05-1837 (aktenr.: 33), overl. Zelhem 18-03-1877 (aktenr.: 23), tr. Zelhem 24-02-1875 (aktenr.: 5) Jan hebbink, geb. Zelhem 31-03-1835 (aktenr.: 30), Landbouwer, overl. Zelhem 01-08-1917 (aktenr.: 61), zn. van Hendrikus Hebbink, landbouwer in de Oosterwijk, Zelhem, en Hendersken Looman hertr. Harmina Woolschot. Gezin woont vanaf ca. 1871 in Halle G7 op boerderij Obelink.

   

  Obelink Arnhemsche courant 03 02 1829
  Krantenartikel uit Arnhemsche courant 03-02-1829

   
  Bronnen:    

  ORA Landdrostambt Zutphen
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805
  Stamboom Woolschot
  Genealogiedomein (ECAL)
  ,pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman


   

  2018 Afbraak historische boerderij en schuren , verkaveling in twee percelen volgens de Makelaar.

  Maalderink & Lutke Willink makelaars 2018

  Nieuw in ons aanbod bouwkavels gelegen aan de Halseweg 55 en 55a te Halle
  Op een fraaie plek op de “Halse Enk” mogen wij u twee royale bouwkavels te koop aanbieden: beide kavels mogen bebouwd worden met een woning met een inhoud van 750 m³.
  Kavel 1 heeft een oppervlakte van ca. 3.240 m²
  Kavel 2 heeft een oppervlakte van ca. 4.800 m²


  2018 Maalderink Lutke WillinkImpressie van de makelaar.

   

Pagina 1 van 2