Halseweg 43b

Halseweg 43b - Gegevens

 

Halseweg 43b

 • Huidige benaming

  Obbink.

   

  Oudste vermelding: 1382/1383 als Ubbekinck (belastinglijsten)

  Oude benaming boerderij: Ubbekinck
  Obbekinck (1616-1618, 1643)
  Obekinck (1629)
  Obbinck
  Groot Obbink (1829)

  Behoorde tot de: Halse Marke

  Verbouwing(en): 1706-1709 grondig verbouwd
  1789 voorhuis erbij gebouwd, met brandmuur
  1926 de oude hoeve afgebrand
  1927 nieuwbouw op gewijzigde locatie

 • Huidig adres Halseweg 43b
 • Oude straatnaam De Heelweg (1829)
 • Staat in Halle
 • Eigenaar Marten Wolsink mede eigenaar in het gemeen, landbouwer
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  D 377 weiland
  D 378 weiland met struiken
  D 379 uitweg met weiland
  D 380 weiland
  D 381 bouwland
  D 382 elzenbosch
  D 383 boomgaard
  D 384 water als weiland
  D 385 weiland met struiken
  D 386 huis schuur schaapskooi en erf
  D 387 weiland
  D 388 uitweg als bouwland
  D 389 uitweg als bouwland
  D 390 bouwland

   

   Obbink 1643

  Detail uit de kaart van 1643 van Nicolaas Geelkerken

   

   kadasterkaart

   Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters

   

   

  (E) 1438: Heyndryck Ubbekinck
  (P)1635: Willem Obbinck
  (E) 1646: Rentmeester Haghen en de weduwe Baerken (Kreynck)
  (P) 1727: Derk op Obbinck
  (P) 1777: Hindrik Obbinck en Hendrika Kappen
  (P) 0000-1801: Derk Obbink en Geesken Wossink
  (E) 1822: Wolsink (Kadaster)

   

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
  1829:  332   Wed. Geesken Wossink en Marten Wolsink
  1840-1847:  332  Gart Berendsen en Aaltjen Fukkink
  1848-1850:  332  G. Berendsen, † en A. Fukkink
   zn. Gart Berendsen en Dela Bent
  1851-1860: G51-G52   Derk Willem Wolsink tr. 19-6-1834 met Hendrika Willemina Hemink   geb. Zelhem 31-10-1810 op "Hemink"
  1861-1870:  G52  D.W. Wolsink en H.W. Hemink
  1871-1880:  G2  D.W. Wolsink en H.W. Hemink, † 2-5-1873
  1881-1900: G2    wednr. D.W. Wolsink, †
   wed. Aleida Willemina Wolsink (van Hendrik Klein Wassink) †
  1901-1924: G1 - G3   Marten Wolsink,† . en wed. A. Wolsink, †
   zn. Derk Willem Wolsink ong.
  1925-1939:  G6 - G10 - G21  D.W. Wolsink, † 1928 broer Gerhardus Arnoldus Wolsink, † 1926
   Gerrit Jan Klein Wassink en Aleida Berendina Johanna Hissink   (ingeschr. 1903)
  1940-1964: G21   Gerrit Jan Klein Wassink en Aleida Berendina Johanna Hissink
  1965-0000: Halseweg 43b   D.W. Klein Wassink † 2011 en G. Leusink ( van Nw. Jolink)
  2011-0000: Halseweg 43b   wed. G. Leusink van D.W. klein Wassink.

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 95 kaart 19/

  veur 't Huus 
  den Schaopenkolk
  Weide met Peerbeume
  den Langenhoek
  achter 't Huus

 • Opmerking

   

  Uit: Mensch en land in de middeleeuwen, door B.H. Slicher van Bath.

  Ubbekinch, erf 1382/83 (Afschriften van rekeningen van de hertogen van Gelre RA.Gelderland. f.35.v.) Halle.

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  99-9-8  Ubbekinck. de Rentmeester Haghen ende weduwe Baerken
  Huys ende hof 3 spint bouwlant 11 mlr. 3e gerve
  Betaelt de Pontschattinge
  Beswaer 6 sch Haver ende 36 st Peerdegehalt
  an de Lantdrost 1 sch Rogge 1 hoen 4 gl an de Lantschap
  ad 18 stv. 6 stv thins 1 mlr rogge (an) Baerken

    

  Bron: Gelders Archief

  12 Maart 1438: ARNOLT hertog van Gelre bevrijdt het goed Ubbekinck in het kerspel Zelem, buurschap Halle, uit de hoorigheid en maakt het tot een erftynsgoed gegeven in den jaer ons Heren dusent vierhondert acht ende dertich, op sent Gregorius' dach Datering 1438 Maart 12.

  NB: Afschrift op papier in inv. no. 416 (bijl. 61), overgegeven door heer HEYNDRYCK UBBEKINCK, vicaris te Zelhem. Op dit stuk heeft RENOY aangetekend, dat de renten uit dit goed verpand waren aan de heeren van Wisch.

   

  De familielijn begint rond 1635 bij Willem Obbinck die daar wordt geboren.

  Akte van ongeveer 1730
  Aaltjen Obbinck woont met echtgenoot Willem Jansen, haar vader en haar oom op Obbinck in Zelhem. Derck is bouwman op het Obbinck. Hij trouwt met Aaltjen nadat Willem Jansen in circa 1727 is gestorven. Dan sterft Aaltje.
  Haar vader Henric moet zijn bezit en de zorg voor de kinderen dan in handen geven van Derck, die inmiddels ook Obbink heet. Er wordt een acte opgesteld. Derck moet beloven dat hij de kinderen leert lezen en schrijven. Derck trouwt vervolgens met Armert te Ongena en krijgt nog een flink aantal kinderen. Die hebben overigens niet allemaal leren lezen en schrijven!

  In 1777 Hindrik Obbinck, hij was diaken van de kerk van Zelhem, markerichter en één van de goede mannen (vertrouwensmannen) van Zelhem. Hij voerde een eigen wapen, waarin drie eikenbladen en twee honden voorkomen. De honden wijzen wellicht op oude jachtrechten. De naam is gebruikt voor het zwembad Obbinkmark in de vorige eeuw en daar tegenover lag de Obbinksheide.

  Obbinkboer was een echte schapenboer had soms wel een kudde van honderd schapen. Hij bezat bijna honderd hectare, weliswaar arme grond in de Heidenhoek, maar kon zijn bezit daarmee goed noemen. Vanaf 25 hectare gold een boerderij als erf.

  Boerderij Obbink lag aan het begin van de Halse enk die eindigt bij de Landeweer. Vanaf Obbink tot aan de Landeweer is de Halse enk 3000 m lang en gemeten van Wiltink tot Wossink 600 m breed.

   

  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman

  Leest ook de gegevens  op Zelhemhistorie https://www.zelhemhistorie.nl/images/overig/18%20overig%20obbink%20groot%20obbinkmark.pdf 

Pagina 1 van 2