Halseweg 14

Halseweg 14 - Gegevens

Halseweg 14

 • Huidige benaming


  Oudste vermelding:
  1383
  Oude benaming boerderij: Kerckwijck, kerkwiek en Keerckwick, Kolkhuus en Hillenskamp
  Behoorde tot de: Zelhemmer Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke: 1
  Broodlevering: rust de plicht om 1 roggebrood te leveren op de Zelhemmer Brink

 • Huidig adres Halseweg 14
 • Oude straatnaam Peppelendijk. Groote weg van Zelhem naar Boecholt (1829)
 • Staat in het dorp
 • Verbouwing(en) afgebroken 1972 t.b.v woonwijk.
 • Eigenaar Gradus Bussink ( verwer/ glazenmaker; schilder)
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  N 266 heide
  N 267 weiland
  N 269 bouwland
  N 270 moestuin
  N 271 huis en hof
  N 272 bouwland. 
  N 541 heide
  N 542 heide
  N 546 bouwland
  N 547 bouwland

   

  kerkwijk

  Uitsnede uit de kadasterkaart 1829 met kavelnummers

 • (E)igenaars - (P)achters

     

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829


   
  1829:  A73 Gradus Bussink (glazenmaker/verwer.) en Grada Winkels. 
  1840-1847: A 73 G. Bussink en G. Winkels.
  Gart Jan Booltink en Berendina A. Bussink (dr.) vertr. Steenderen. 
  1848-1850: A73-A78  G. Bussink  en G. Winkels.
  Willem Hillen en Egberdina ter Hoeve. 
  1851-1860: A78-A90  W. Hillen ovl. 1861 en E. ter Hoeven ovl. 1861.
  Nicolaas Ernestus Hillen, Gerrit Jan Hillen en Antonij J. Hillen. 
  1861-1870: A90-A104
  A104b   
  G.J. Hillen en A.J. Hillen.             
  Nicolaas Ernestus Hillen en Maria Everdina Buursink tr.1864.(Maria Buursink kwam uit de huidige Smidsstraat) 
  1871-1880:  A104 N.E. Hillen en M.E. Buursink, vermelding “Kerckwijk”. 
  1881-1900:  A104  N.E. Hillen en M.E. Buursink † 1892
  Opsplitsing woning.
  1881-1900: A104a A104b  zn. Garrit Willem Hillen tr. 1898 met Grada Johanna Groot Blumink .
  Jan Willem Marks en B.J. Mellendijk, vertr. naar Doetinchem.
  Albertus Matheus Ter Wal en G.J.H. Bakker komen van A62a.
  Gerrit Jan Maalderink en Garritje Buunk. 
  1901-1924: A94-119-A133  G.W. Hillen en G.J. Gr. Blumink. 
  1925-1939: A133-173-A196  G.W. Hillen en G.J. Gr. Blumink † 1935.
  zn. Marinus Hillen tr. 1937 met Jantjen Looman. 
  1940-1964:  A196 M. Hillen en J. Looman 
  1965-1973: Halseweg 12   M. Hillen en J. Looman † 1984
  G. te Luggenhorst † .
  Het huis is ± 1973 afgebroken en de bewoners vertrekken naar een nieuw woonhuis aan de linkerkant.( Halseweg 12)
  Op deze kavel zijn nieuwe woningen geplaatst en een woonwijk ontwikkeld. 
  1973-2013: Halseweg 14  F.O. Böttger. 
  2013-0000:   Halseweg 14  P. Janssen en M. Ooijman 

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 93 kaart 17/3

   

  Kolkshuus

 • Opmerking

   

  In het verpondingkohier van 1646-1650, wordt de naam Kerckwijck diverse malen vermeld.
  De afmeting van de boerderij, de omliggende gronden en de lasten die er op rusten
  Maar ook de ruzies die voortkomen uit de gemeenschappelijke Markegronden.
  De vermelding in 1612 in het Markeboek (blz. 44 Markeboek.van Roekel) over Kerckwijck; daarin  “klagen die vosters und het gantze dorp”, over Willem op Kerckwijck.
  Hij wil de hele straat vrij houden “Also dat geine varcken na die Heijde door die strate moge gain na older gewointen”, hij laat de varkens, “mit honden anhissen,”opjagen ünd mit sin husgesin dair uth keeren”, tegenhouden.
  Boer Willem op Kerckwijck heeft blijkbaar zo genoeg van de koeien, varkens en schapen, die zowel ’s morgens als ’s avonds naar en van de gemeenschappelijke weide’s en heidegrond worden gedreven en op hun tocht over zijn grond komen, de boel vernielen en uit zijn drinkpoelen drinken, dat hij zijn hond het vee laat opjagen en samen met zijn gezin het vee probeert tegen te houden.
  In zijn frustratie dat dit niet lukt, wil hij de weg afsluiten, maar de gezamenlijke Markegenoten besluiten dat: Kerckwijck die heele strate ein ijder sal laten gebrucken onbespirt na die Heijde ain”, zodat hij het vee toch over zijn grond moet laten gaan.
  Voor 1829, de volkstelling woonde Gradus Bussink en zijn vrouw Grada Winkels in een kleiner huisje dat 40 meter verder richting Halle stond.
  Dit kleinere huisje werd al in 1534 vermeld als een ,“hoff, ad 1 schepel geseis, noordelijk aan het Kerckwijckerhuis”.
  Gradus Bussink, glazenmaker van beroep, werd er van verdacht het huisje zelf in brand te hebben gestoke
  De roddels die hierop volgden brachten hem er toe om een vloersteen bij de voordeur te laten maken met daarop de volgende inscriptie:
  Laet benieder benieden
  en laet praters praten,
  dat God ons gunt,
  moeten zij ons laten,

  Kerckwijck”
  Deze steen werd bij het reeds bestaande Kerckwijck ingelegd toen de glazenmaker zich daar vestigde.
  Na het overlijden van zowel de glazenmaker Gradus Bussink als zijn vrouw Grada Winkels, werd Kerckwijck betrokken door diverse generaties van de fam. Hillen.
  De fam. Hillen waarvan de leden o.a. dorpsonderwijzer, kerkbankspreker, koster, organist en landbouwer zijn geweest, krijgt in 1898 inwoning op Kerckwijck als de woning wordt opgesplitst in A104a en A104b. zei kolom bevolkingsregister. In de boerderij stond een kabinetorgel, (een soort harmonium met pijpen,) achter deuren die afgesloten konden worden, zodat het net een echt linnen kabinet leek.
  De laatste bewoner was Marinus Hillen, hij vertrok uit de in zeer slechte staat verkerende boerderij.
  De boerderij werd rond 1972 afgebroken om plaats te maken voor 2 vrijstaande woonhuizen aan de Halseweg hoek Vincent van Goghstraat.
  De gronden die bij de boerderij hoorden werden al eerder door projectontwikkelaars aangekocht, ( Lieverdink, Ebu, etc.) om de Meindert Hobbemastraat en Jacob van Ruysdaelstraat te realiseren.

Pagina 1 van 2