Halle-Nijmanweg 1

Halle-Nijmanweg 1 - Gegevens

Halle-Nijmanweg 1

 • Gegevens

   

   

 • Over het pand Boerderij Eelderink
 • Huidige benaming

  Eelderink

  Oudste vermelding: 1616
  Oude benaming boerderij: Elderinck (1616-1618, 1629, 1643) Elderink
   

 • Huidig adres Halle-Nijmanweg 1
 • Staat in Halle (Kreynck)
 • Verbouwing(en) de oude boerderij is afgebroken en in 1922 is de huidige boerderij gebouwd
 • Eigenaar Maria Hoeve mede eigenaar in het gemeen Echtgenoote van Wolsink, landbouwster
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)
  D 212 bouwland
  D 213 bouwland
  D 214 uitweg als bouwland
  D 215 bouwland
  D 216 bouwland
  D 217 onbebouwde grond
  D 218 onbebouwde grond
  D 219 bouwland
  D 221 weiland
  D 222 weiland
  D 223 weiland
  D 224 huis schuur erf en schaapskooi
  D 225 weiland

  Eelderink 1643

  Detail uit de kaart van 1643 van Nicolaas Geelkerken

  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)


  detail uit veldnamenkaart Eelderink

  Detail uit Boerderij en Veldnamen Zelhem. blz: 102 kaart 26/3

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (E)

  1646: Rentmeester Haghen (Kreynck)

  (E)

  0000-1816: Marten Hoeve en Gartjen Búessink

  (E)

  1816-1830: wed. Gartjen Búessink

  (E)

  1830-0000: Maria Hoeve
 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
  1829: 343-343  Jan Willem Wolsink en Maria Hoeven (dr. van van Marten Hoeven en Gartjen Bulsink) 
  1840-1847:  343- --- J.W. Wolsink † 1842 en  M. Hoeven. 
    343-343 zn. Jan Wolsink en Dersken Wolsink † 1842
  1848-1850: 343-G59  wednr. J. Wolsink (van D. Wolsink) 
    343- --- Marten Wolsink, ong. vertr. 1848 naar Wisch en Hendrika Wolsink ong.
    343-G59 wed. M. Hoeve (van broers Marten en Jan Willem Wolsink)
  1851-1860: G59-G61  wednr. Jan Wolsink (van D. Wolsink) tr. met Harmina Aleida Westerveld. 
  1861-1870: G61-G11  wednr. J. Wolsink en H.A. Westerveld 
  1871-1880: G11- ---  wednr. J. Wolsink † en H.A. Westerveld † 
  Eelderink --- -G11 Berend Hendrik Willem Wolsink en  Gesina Johanna Susanna Buunk
  1881-1900: G11-G9   B.H.W. Wolsink en G.J.S. Buenk 
  1901-1924: G9-13-G18  B.H.W. Wolsink †  en G.J.S. Buenk (Bussink- Buunk) 
    G9-13-G18 Garrit Jan Stoltenborg † en wed. Gesina Johanna Susanna Bussink vertr.
    ----13-G18† Reint Bertus Duitshof en Dina Heusinkveld. Afbraak oude boerderij en nieuwbouw huidige boerderij.
    G9-13- --- Gerhard Arnoldus Duitshof en Berendina Bruil vertr. naar G49
  1925-1939:  G18-22-G32 R.B. Duitshof en D. Heusinkveld 
  1940-1964: G32  R.B. Duitshof en D. Heusinkveld 
    G32 W.L. Duitshof.
  1965-1983: Halle Nijmanweg 1  W.L. Duitshof. 
  1983-0000: Halle Nijmanweg 1  J.G. Legters komt van boerderij "Abbink" ( Pluimersdijk 22 nu Abbinkstraat 22) i.v.m. uitbreidingsplan Abbinkskamp in Halle. 

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 102 kaart 26/3 

  't Kempken
  de Kamp
  't Wegstuk
  Holsland
  Holtsland
  't Hofstuk
  't Weitjen
 • Opmerking


  en Bronnen:

  ORA Landdrostambt Zutphen

  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805

  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman


   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:


  39-12-9
  Elderinck Burgermeester Haghen
  Huys ende hof 1 sch. boulant 7 mlr 3e gerve
  beswaernis afgetogen blijft
  Een beestwydens met holt bewassen
  Pachten een voedertorf
  Beswaer 2 mlr rogge. de pachter betaelt 2/3 den Lantheer 1/3 deel 1 sch woltrogge betaelt de bouman

   

   
   

  Opdracht van ’t erve en goed Elderink, door vrouwe Sophia
  Engelen wed. van wijlen d’mr. Engelb. Engelen, in
  leven burgemeester der stad Arnhem en juff. Catharina
  Engelen, aan Henrik en Lambert Wolsink, beide even
  na 27 augustus 1698

  Maria Hoeve was eerst gehuwd met Martin Wolsink en later met Jan Willem Wolsink. Opmerkelijk is dat Maria eigenaresse was van de opstallen en dat de gebr. Wolsink eigenaar waren van de gronden.

  16-5-1816: Joost Jolink Landbouwer op de Pluymer oud drie en dertig jaren, en Derk Jan Wolssink Landbouwer oud twee en dertig jaren, op de Wossink Hutte. Deze doen aangifte van overlijden bij burgemeester Herman Becking: in den ouderdom van drie en zestig jaren is overleden Marten Hoeve Landbouwer nalatende eene weduwe Gartjen Búessink woonachtig geweest in de opgemelde Buurt Halle op Eelderinck.

   

Pagina 1 van 2