Halle-Nijmanweg 2

Halle-Nijmanweg 02 - Gegevens

Halle-Nijmanweg 2

 • Huidige benaming

  Wiltinckhof


  Over de boerderij:
   oude boerderij Wiltink afgebroken
  Oudste vermelding: 1616
  Oude benaming boerderij: Wiltinck (1616-1618,1629,1646)
  Wiltinc (1643)
  Wiltink (1829)
  Wiltinckhof
    
  Behoorde tot de: Halse Marke 
  Aantal stemmen in de Marke: 1635 een vol erve

 • Huidig adres Halle-Nijmanweg 2 en 2a
 • Staat in Halle (Kreynck)
 • Eigenaar 1822 Laurens Ten Honis, steenbakker
 • Woonplaats Winterswijk
 • Kadasternummer(s)

   

  D 196 bouwland
  D 197 bouwland
  D 198 bouwland
  D 199 bouwland
  D 200 weiland
  D 201 huis schuur en erf
  D 202 boomgaard
  D 203 weiland
  D 204 weiland
  D 205 weiland
  D 206 uitweg als bouwland
  D 207 weiland
  D 208 bouwland
  D 209 hakhout
  D 210 weiland
  D 211 bouwland

   


  Wiltink 1643Detail uit de kaart van 1643 van Nicolaas Geelkerken

  MIN05180D01, 03-10-2002, 14:09, 8C, 8876x12118 (988+195), 125%, Minuutplan_Div, 1/80 s, R62.1, G33.8, B33.3
  1822 Detail uit de kadasterkaart Halle met boerderij Wiltink (L.C. Machen)

   

  26 pluimersdijk deelkaart WiltinkBoerderij en Veldnamen Zelhem. blz: 102 kaart 26/3

 • (E)igenaars - (P)achters


  (E)

  Men kan al eerder eigenaar van het erf zijn dan de datum waarop de eigenaar in de boeken zijn vermeld.
  De genoemde namen kunnen eveneens gevolmachtigden namens de eigenaar zijn. De boeken zijn daarover niet altijd duidelijk.
  ma = Halsemarkeboek; kr = Kreynck; or = Oud Rechterlijk Archief.

    1646  kr   Rentmeester Haghen (Kreynck)
    1679 ma  Rigter Haagen
    1686 ma  De heer Haegen
    1699 ma  Dr. Dam aanwezig wegens Wiltink
    1713 ma  Raadsheer Dam wegens Wiltink tijdens holting
    1727 ma  Raadsheer Dam namens juffr. Baeckman (Baghman? Prof. Hak zie ook Hainck)
    1742 ma  Hendrik Allerinck?
    1752 ma  Derk Alerink
    1756 ma  Derk Aelerink
    1760 ma  G.B. Fransen (schoonzoon Aelerink)
    1778 ma  G.B. Fransen
    1788 or   Het Goed Wiltink is een leengoed, leenroerig aan Wisch, zodat Huijs Wisch de eigenaar is.
    1788 or   Magescheid van Gerbrand Franssen van wijlen Johanna Aalderink, hertrouwd met Henrietta Keppel.
                  Alle bezittingen zijn voor drie dochters, aangetrouwden en kleinkinderen. o.a. H.J. Becking, schoonzoon.
    1790 ma  Hendrik Jan Becking
    1798 ma  J.L. Becking (schoonzoon van) H.Hesselink en Hendrik Hesselink
    1803 ma  Hendrik Hesselink
    1815 ma  Hendrik Hesselink
    1817 ma  G.B. Hesselink
    1820 ma  Herman Becking namens de weduwe J.L. Becking en haar minderjarige kinderen
    1822 ma  H.L. Becking en Gerbrand Hesselink
    1822 kr   Laurens ten Honus, steenbakker in Winterswijk
    1830:      Lauwrens Ten Honus (Kadaster)
    1832 ma Dhr. L. ten Hove (ten Honus?/Hoeve?)
         
    Bewoners van het erve vóór de aanvang van de volkstelling 1829
    1563 ma Gerrit ten Wiltinck
    1619 ma Abbinks jonge Johan op Wiltink
    1625 ma Jan Wiltink
    1627 ma Jan Wiltenink
    1653 ma Johan Wiltink
    1883   B. ter Maat

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
  1829:  348 Jan Abbink en Willemina Obelink 
  1840-1847:  348- --- J. Abbink en W. Obelink vertr. naar huis 342 
    348- --- Derk Abbink en Dersken Obbink vertr. 1842?
    348- 348 Evert Berendsen en Fenneken Gerbrands
  1848-1850: 348- G61  E. Berendsen † en F. Gerbrands. 
  1851-1860: G61- G64  Evert Lieftink tr. met wed. Fenneken Gerbrands (van E. Berendsen) 
  1861-1870: G64-G13  E. Lieftink en  F. Gerbrands vertr. 1862 naar Aalten 
    G64- --- Hendrik Slöetjes en Antjen Seinhorst komen 19-02-1862 van Gendringen.
    G64- --- Derk Willem Gesink en Hendrika Gerharda Wolsink vertr. 9-03-1864 naar Wisch
    G64-G13 Hendrik Grobbe (landbouwer en vrachtrijder ) en Hendrika Ooijman
  1871-1880:  G13 H. Grobbe en H. Ooijman 
  1881-1900: G13- ---   H. Grobbe en H. Ooijman vertr.1883 
    G13-G12 Berend ter Maat en Johanna Buenk
  1901-1924: G12-15-G20  B. ter Maat †  en J. Buenk † 
    G12-15-G20 Hendrik Johan ter Maat en Johanna Hendrika Heusinkveld
  1925-1939:  G20-G24-G34 H.J. ter Maat en J.H. Heusinkveld 
  1940-1964:  G34 H.J. ter Maat en J.H. Heusinkveld 
  1965-0000: Halle Nijmanweg 2  H.J. ter Maat † en J.H. Heusinkveld † 
      B.J. ter Maat
  1990-0000: Halle Nijmanweg 2  J. vd Louw 
  1990-0000: Halle Nijmanweg 2a   H.J. Regelink 

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 102 kaart 26/3

  Wiltinkhok


   

 • Opmerking
  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  90-18


  1-2-
  Wiltinck. Rentmeester Haghen
  Huys ende hof 5 spint boulant 10 m1r. 3e gerve
  weydelant 2 koeweydens
  Betaelt de Pontschatting 2 voedertorfs
  oft 6 gl Beswaer afgetrocken blijft
  Beswaer an Juffr. Carvenheim 5 sch rogge 
  ½ mlr weecksaet en de smallen thient 
  1 sch woltrogge 1 hoen an t hof 
  Bouman betaelt 2/3 ende Pontschatt. ende uytganck 
  opgaende boomen  Bronnen:
   

  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)
  H.W. ter Maat
   - 2006 gesprek met Gerrit Overbeek
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman
Pagina 1 van 2