Haitinkweg 4

Haitinkweg 4 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.nl

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Haitinkweg 4

 • Huidige benaming

  Nieuwenhave

  Oudste vermelding: 

  1596 (Markeboek ZHM)

  Oude benaming boerderij: 

  Nijenhoeffe (1616-1618)
  Nijenhave (1629)
  Nienhave
  Nijenhaeve
  Niejenhoave
  Ni-jenhaove
  Nieuwenhave (1829)
   Behoorde tot de:  Zelhemmer Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de  Marke:  1

  Broodlevering: 

  rust de plicht op een roggebrood te leveren op de Zelhemmer Brink
 • Huidig adres Haitinkweg 4
 • Oude straatnaam Veeninkbrinkseweg (1829)
 • Staat in Heidenhoek (Kreynck), nu Wassinkbrink
 • Verbouwing(en) 1846 en 1881 
 • Eigenaar Gerrit Nieuwenhave, landbouwer
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)
  H 139 bouwland (den Essink)
  H 140 bouwland
  H 141 elzenbosch
  H 142 bouwland
  H 143 elzenbosch
  H 144 bouwland
  H 151 bouwland
  H 152 bouwland (de Kampstukken)
  H 177 hakhout
  H 178 bouwland
  H 179 heide
  H 180 uitweg als bouwland
  H 181 hakhout
  H 182 schuur en erf
  H 183 bouwland
  H 184 weiland
  H 185 weiland (bruikleen van Laurens Hesselink koopman in Zelhem)
  H 186 weiland
  H 187 bouwland
  H 188 boomgaard
  H 189 huis en erf
  H 190 weiland (weide achter 't huus)

  kadasterkaart
  Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters
    
   

  (P)

  ca 1600-1622: Berndt then Nijenhave (Markeboek ZHM)
  (P) ca 1622: verm. Evert Nijenhaven (Markeboek ZHM)
  (E) 1646: Bilheem (= Klooster Bethlehem bij Doetinchem) (Kreynck)
  (P) ca 1765- ca 1800 Arnoldus Luijkink op Nieuwenhave (*ca 1740) (DTB)
  (P) Arnoldus Luijkink op Nieuwenhave (geb. ongeveer 1773)

  (E)

  1822: Gerrit Nieuwenhave (Kadaster)
    
 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
   
   
  1829: 118  Gerrit Nieuwenhave en Willemina Wossink 
  1840-1847: 118  G. Nieuwenhave en W. Wossink † 1845 
  1848-1850:  118 G. Nieuwenhave vertr. naar huis 130 -C30
  Arnoldus Nieuwenhave (broer) 
  1851-1860:  C60 Arnoldus Nieuwenhave tr. met Hanna Leidina Coops 
  1861-1870:  C64 A. Nieuwenhave en A L. Coops 
  1871-1880:  C78 A. Nieuwenhave en A.L. Coops
  Jan Luijkink tr. Willemina Nieuwenhave (dr.)
  Hendrik Beeftink tr. Berendina Willemina Luijkink 
  1881-1900:  C78 A. Nieuwenhave † 1886 en A.L. Coops
  J. Luijkink en W. Nieuwenhave † 1882
  H. Beeftink en B.W. Luijkink
  Bernard Berkelaar tr. 1898 met Janna Willemina Beeftink (dr.) 
  1901-1924:  C64 - C67 H. Beeftink † 1928 en B.W. Luijkink † 1923
  B. Berkelaar en J. W. Beeftink 
  1925-1939:  C67 - C69 - C71 B. Berkelaar en J. W. Beeftink † 1932
  zn. Hendrik Berkelaar tr. 1933 met Grada Johanna Hermina Ooijman 
  1940-1964:  C71 H. Berkelaar en G.J.H. Ooijman
  Bernard Marinus  Beeftink 
  1965-0000:  Haitinkweg 4 H. Berkelaar en G.J.H. Ooijman † 1972
  Bernard Marinus Beeftink † 2001

    

   

   

 • Veldnamen

   

  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998), blz 60, blz 100 krt 24-1 (Ni-jenhaove)

  Ni-jenhaove (boerderij)
  de Kampstukken
  Weide achter 't huus
  den Essink

 • Opmerking
   
  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:


  129-0-   0  
  Nijenhaeve. Bilheem
  Huys ende hof 1 sch. Boulant 18 mlr daer van 4 mlr
  wuest liggen. hoogh lant. Verpacht voor 86 dlr
  4 koeweydens 4 dagh grasmaeyens
  Beswaer 15 sch Rogge an Jonker Schaep 1 mlr Rogge
  An Jonker Munster, noch een Emmer Honigh oft 3 gl en 7 stv. tot thins an Berent Winckelman Doesborchsch maet. Bij den bouman betaelt.
  Opgaende boomen

  Verband eener koeweide bij ’t erve Nieuwenhave, door den gevolmagtigde van vrouwe B.A. Hummelinck, gesepareerde huisvrouw van J.H. van Renesse, aan A. Reinders en J.C. Helmich, voor 1000 gulden capitaal enz. 29 okt. 1793

  Bronnen:

  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (Bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 8 (1596, broodlevering), blz 10 (1598, Berndt then Nienhave, belastingplichtige), blz 22 (1600, Berndt Nienhave, geschil over een “kaeter” (= hutje keuterboer), blz 28 (1602, Berndt tho Nienhave, aangesteld als vorster), blz 31 (1604, assistent van de Markerichter; tevens wederom vorster), blz 34 (1609, Bernt ten Nijenhave, assistent van de Markerichter), blz 44 (1610, Nijenhave, boete n.a.v. schouw), blz 47 (1611, klacht over “einen genant Willem Timmerman wonnende bij Nijenhave”), blz 81 (1620, Nijenhave, malversatie met schaapskudde), blz 87 (1622, Nijenhave, geen bezwaar tegen de verkoop van een aanpalend stuk land, t.b.v. reparatie van de kerk), blz 90 (1622, Evert Nijenhavens Hoff), blz 180 (1647, Nijenhave, transport erfgenamen), blz 218 (1662, Nienhave, geschil over schapen in de enk), blz 227 (Nienhave, boete wegens het hoeden van schapen in de enk)
  Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen 1646-1650 (Bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 24 (verponding), blz 70 (afdracht aan Jonker Vyt Christoffel van Munster), blz 74 (afdracht aan Jonker Schaep tot Didam), blz 84 (afdracht aan Berent Winckelman)
  ORA Landdrostambt Zutphen
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman

     
Pagina 1 van 2