Garvelinkweg 8

Garvelinkweg 8 - Gegevens

Garvelinkweg 8

 • Foto's

   


 • Over het pand Boerderij Tenk
 • Huidige benaming

  Tenk

  Oudste vermelding:  1381
  Oude benaming boerderij:  Tenckynck (1494)
  Thenekinch (1382/83)
  Tenckinck (1616-1618,1629, 1646-1650)
  Tentinck (1598-1678)
  Tenk (1829)
   Oude straatnaam:  Garvelinksche straat (1829)
  Behoorde tot de:   Zelhemmer Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke:  2
  Broodlevering:  rust de plicht op een roggebrood te leveren op de Zelhemmer Brink
  Staat in:   Heidenhoek (Kreynck)
  Verbouwing(en):  1725: een schaapskooi afgebroken, deze was toen ongeveer 200 jaar oud
  1911: vaaltstal gebouwd

   

 • Huidig adres Garvelinkweg 8
 • Staat in Heidenhoek
 • Eigenaar Harmanus Bennink, landbouwer
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  G 25 heide
  G 26 hakhout
  G 27 heide met struiken
  G 28 heide
  G 29 uitweg als heide
  G 30 hakhout
  G 31 hakhout
  G 38 heide
  G 149 hakhout
  G 150 weiland
  G 151 huis en erf
  G 152 moestuin
  G 153 weiland
  G 154 weiland
  G 180 heide
  G 181 hakhout
  G 182 dennen
  G 186 bouwland
  G 187 heide
  G 188 heide
  G 196 bouwland
  G 197 uitweg als bouwland
  G 198 schaapskooi
  G 199 bouwland
  G 395 weiland
  G 396 bouwland

  kadasterkaart

  Detail uit de kadasterkaart van 1822 (L.C. Machen)


 • (E)igenaars - (P)achters

   

   

  (P)

  1592- 1632: Herman Tenckinck (ook Tentinck) (* ca 1572) (Markeboek ZHM)
  (E) 1646: Geestelick (Kreynck)

  (E)

  fam. Becking
  (E) 1705: Jan Bennink, geboren v 1625
  (E) 1822: Harmannus Benninck (Kadaster)

   

   
   
 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829  1829: 92 (16) Hermanus Bennink*27-4-1774 en Johanna Alberdina Elisabeth Nieuwenhuis
  Hun 3e zoon Derk Engelbert Bennink geb. 30-4-1801 in Keppel was wethouder en hielp bij het verdelen van de Markegronden in 1828.
  1840-1847: 92 wednr Harmen Bennink (van J.A.E. Nieuwenhuis) † Zelhem 23-7-1848.
  Derk Engelbert Bennink tr. met Hendrika Termaat †.
  1848-1850: 92-B19 wednr.Derk Engelbert Bennink tr. Hendrika Hukker.
  1851-1860: B19-B21 D.E. Bennink en H. Hukker
  1861-1870: B21-B21nk-B16bk D.E. Bennink en H. Hukker.
  zn. Johan Albert Bennink.
  1871-1880: B16
  "Tenk"
  D.E. Bennink en H. Hukker.
  J.A. Bennink.
  1881-1900: B16
  B16-B14
  D.E. Bennink † 8-1-1883 en H. Hukker † 1897.
  J.A. Bennink *1842 tr.1895 met Maria Woolschot *1855.
  1901-1924: B14-B16-B22 J.A. Bennink † 1906 en M. Woolschot † 2-9-1912.
  Hendrik Jan Eelderink 8 13-2-1885 tr.1911 met  Maria Woolschot*5-4-1890
  1925-1939: B22-B29-B36 wednr. H.J. Eelderink ( van M. Woolschot)
  1940-1964:  B36 wednr. H.J. Eelderink     
  zn. Johan.M. Eelderink tr. met Hermien G. Nijenhuis.
  1965-1980: Garvelinkweg 8 J.M. Eelderink en H.G. Nijenhuis
  oprichting museum boerderij Tenk. 
  1981-1993: Garvelinkweg 8 J.M. Eelderink † 1988 en H.G. Nijenhuis
      zn. H.J. Eelderink† 1993  tr. met E.H.A. Berendsen
  1993-0000: Garvelinkweg 8  wed. H.G. Nijenhuis, van J.M. Eelderink † 2004
      wed. E.H.A. Berendsen, van H.J. Eelderink tr. met P.C.M. Linsen
      Fam.F.W.B. Groothuis, tijdelijk inwonend na 2004 vertr. naar Goeman Borgesiusstraat 11.
  2009-0000: Garvelinkweg 8a Fam.P.C.M. Linsen
 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz 67 en blz 100 krt 24/8, blz 101 krt 25/5

  Tenk (boerderij)
  Tenkstuk (weiland/bouwland)
  Kraemersweide (G 153)
  Oldenhof
  Jolinkstraat
  Sscheppelszaad
  't Hietveld
  de Kamp
  't Hekstukke
  hoek van Marinus
  de Loomans heide
  de Kreil
  de Geer
  't Nieuwe
 • Opmerking
  Gelderse Rekenkamer (1543-1795):
  355 KARLE hertog van Gelre bekrachtigt zekere overeenkomst, door zijn rekenmeester WILLEM LERINCK en BERNT VAN HOLTHUESEN, scholtis binnen Zutphen, met HENRICK BETTYNCK en zijn huisvrouw BERTE aangegaan betreffende 's hertogen allodiale goed Tenckynck in het kerspel Zelem, waarvan de genoemde echtelieden de helft vrij, de wederhelft voor zekere erfpacht in bezit zullen houden Gegeven in den jaeren ons Heren dusent vierhondert vierentnegentich, des Fridachs post Pauli conversionem

  Datering 1494 Januari 31
  NB Afschrift op papier in inv. no. 416 (bijl. 60), overgegeven door ANNA BETTINC

  Uit: Mensch en land in de middeleeuwen, door B.H. Slicher van Bath.

  Thenekinch, erf 1382/83 (Afschriften van rekeningen van de hertogen van Gelre RA.Gelderland. f.35.v.) Zelhem.

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  81-16-0  


  12-16-0  
  Tenckinck. Geestelick
   Huys end hof 2 sch. boulant 9 mlr 3e gerve
  4 beestweydens slecht lant
  Pacht 12 dlr doch seght dat te duyr is.
  De beswaernis afgetogen blijft. 
  Beswaer 7 sch Rogge end smallen tient an Jonker Munster
  een schaep
  14 st. tot thins an Berent Winckelman
  Den uitganck betaelt de Rentmeester
   
  Opmerking:

  De boerderijnaam Tenk is een samenvoeging van 't Enk, deze bouwplaats wordt in 1381 voor het eerst genoemd. De hoeve ligt namelijk tegen een hoge enkrug (hoog gelegen bouwgrond) aan. Het is een grote boerenplaats geweest met 50 à 60 ha. grond. In 1705 hebben de Benninks deze boerderij gekocht van Bekking, burgemeester van Zelhem. De naam Tenk is volgens de Twentse naamkundige B.J. Hekkert een samenvoeging van 't Enk en inderdaad de boerderij grenst aan een hoge vruchtbare enkrug die al wel duizend jaar geleden werd gebruikt voor verbouw van rogge en die de vestiging van hoeven mogelijk maakte in de verder zo schrale Heidenhoek.

  De statenbijbel uit 1680, van boerderij Tenk, is bewaard gebleven.

  Jan Benninck, geboren voor 1690, overleden na 1740, landbouwer op Tenk en boekhouder van de Diaconie van Zelhem.
  uit: Stamboom Oldenboom-Bennink

  Jan BENNINCK, landbouwer op Tenk te Zelhem; boekhouder van de Diaconie van Zelhem vermeld op 15-12-1739 en op 08-05-1740 volgens het "armenreckenboek" van Zelhem, aangelegd in 1645, aangevuld en voortgezet tot en met 1795, inv.nr. 35 van de N.H.kerk te Zelhem, geboren v 1690, overleden na 1740, vlg. Kerckenreckenboek Herv. kerk te Zelhem: in 1729 "Dewijl veele uijt de gemeente van Zelhem begeerigh waeren om een orgel alhier in de kerke te hebben .... hebben de onderstaande persoonen daerop tot maekinge van het selve aeen belooft ende betaelt wanneer het selve alhier in de kerke in de maent december 1729 wierde opgeright betaelt Uijt het dorp Zelhem:" o.a. Jan Benninck 5-0-0, zoon van Arent BENNINCK (zie II.1) en Grietje WILLINCK.
  uit: Stamboom Oldenboom-Bennink

  Maria Woolschot, geb. Zelhem 29-10-1855 (aktenr.: 87), overl. Zelhem 02-09-1912 (aktenr.: 37), tr. Zelhem 09-05-1895 (aktenr.: 7) Johan Albert Bennink, geb. Zelhem 26-01-1842 (aktenr.: 6), landbouwer, overl. Zelhem 19-11-1906 (aktenr.: 53), zn. van Derk Engelbart Bennink, landbouwer in de Heidenhoek, en Hendrika Hukker. Gezin woonde Heidenhoek boerderij Tenk huis nr. 14/16/22.
  uit: Stamboom Woolschot

  Maria Woolschot, geb. Zelhem 05-04-1890 (aktenr.: 33), tr. Zelhem 08-06-1911 (aktenr.: 16) Hendrik Jan Eelderink, geb. Zelhem 13-02-1885 (aktenr.: 14), landbouwer, zn. van Derk Jan Eelderink, landbouwer in de Wassinkbrink, en Hendrika Bennink. Gezin woont Zelhem, Heidenhoek B22/29/36 op boerderij Tenk (Tenckinck)
  uit: Stamboom Woolschot.

  1911 bouw vaaltstal. 
  De fam J.A. Bennink is door hun late trouwen, kinderloos overleden en dat was het einde van deze fam. Bennink.
  Johan Eelderink en Hermien Nijland hebben museum "Tenk" opgericht en hadden en leidende rol bij de folkloristische dansgroep "de Blauwe Kielen"
  Hun zn. Henk Eelderink was bij zeer veel maatschappelijke organisaties betrokken, o.a. rondom 1985 Raadslid CDA; van 1981-1983 ouderling NH kerk; 1988-1990 voorz. Folkloristisch Dansfestival; 1975 tot 1985 organisator en mede oprichter van de bakfietsen race; 1984 tot 1988 lid van de stichting Concours hippique; Henk schreef verslagen van vereniging uitvoeringen voor de Graafschapbode.

   

  Johan en Hermien Eelderink zijn begonnen met het verzamelen van antieke boerenwerktuigen in en om hun boerderij Tenk in de Heidehoek. Het privé-museum werd door de bezoekers erg romantisch gevonden wanneer ze de oude gebruiksvoorwerken bekeken. In 1976 is in Zelhem de Oudheidkundige Vereniging Salehem opgericht. Het boerderijmuseum werd toen een onderdeel van genoemde vereniging, waarvan beide lid waren. Jarenlang had Hermien het beheer over het museum en de bezoekers waardeerden de gemoedelijkheid waarmee ze rondgeleid werden.

   


  Bronnen

  Markeboek van de Zelhemmer Hattemer Marke, 1598-1678 (bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 8 (1598, broodlevering), blz 10 (1598, Harmen Tenkinck, belastingplichtige), blz 49 (1611, Harmen Tenckinck, het recht op het houden van een schaapskudde), blz 80 (1620, Tentinck, het recht tot het houden van een schaapskudde zomer en winter), blz 89 (1622, Herman Tenkinck, boete n.a.v. schouw), blz 112 (1632, “Herman Tentinck, olt omtrent 60 jaeren”, getuige in een geschil), blz 113 (Geestelicke goet Tentinck), blz 152 (1640, transport erfgenamen), blz 165 (1644, Tentincks Maeth en Tentinck, geschil over grond)
  Verpondings-kohieren van het Kwartier Zutphen, 1646-1650, Richterampt Zelhem (Kreynck)(bewerking R.J.J. Weetink, OTGB, 2006), blz 18 (verponding Tenckinck), blz 70 (afdracht aan Jonker Vyt Christoffel van Munster) en blz 84 (afdracht aan Berent Winckelman)
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998), blz 67 en blz 100 krt 24/8, blz 101 krt 25/5
  Oost Nederlandse familienamen, hun ontstaan en betekenis (B.J. Hekket, uitgave 1996), blz 368
  Stamboom Woolschot, door Rijsdorp
  Stamboom Oldenboom-Bennink, door D.J. Oldenboom
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman

   

   

Pagina 1 van 2