Garvelinkweg 1

Garvelinkweg 1 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.nl

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Garvelinkweg 1

 • Huidige benaming

  Boerderij  Garvelink
  Oudste vermelding:  ± 1400
  Oude benaming boerderij:  Gaerwerdijnck (1529)
  Gerwerdijnck (1529)
  Garwerdijnck (1565)
  Garwardinck (1616-1618)
  Gerterdinck
  Garverdinck (1629)
  Gerverdinck
  Garverdink
  Garvelink (1829)
  Behoorde tot de:  Zelhemmer Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke:  1
  Broodlevering:  rust de plicht op een roggebrood te leveren op de Zelhemmer Brink
  Staat in:  Heidenhoek (Kreynck)
   
 • Huidig adres Garvelinkweg 1
 • Oude straatnaam Garvelinksche straat (1829)
 • Staat in Heidenhoek
 • Eigenaar De Domeinen
 • Kadasternummer(s)


  G 200 bouwland (eigenaar: Hendrik Garvelink op Garvelink)
  G 201 bouwland
  G 202 weiland
  G 203 weiland
  G 204 Huis en hof
  G 205 erf
  G 206 heide (De Bult of de Kamp)  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters
   
   
  (-) 1529: Lettinck bernt=heeft er voor 1529 gewoond (Markeboek)
  (E) 1529: Hensken Poestz/Post=eigenaresse van het halve goed en erf (Markeboek)
  (P) 1565: Teunis=pachter op het halve goed Garwerdijnck (Markeboek)
  (P) 1598: Thonis Gerwerdinck (Markeboek ZHM)
  (P) 1643: Egbert den bouwman op Groete Garwerdinck (Markeboek ZHM)

  (E)

  1646-1669: Adriaen van der Hoeven (Kreynck)
  (P) 1661: Jan Garwerdinck (Markeboek ZHM)
  (E) 1669-1678: Joncker van der Hoeven (Markeboek ZHM)
  (E) 1706-1722: van Baer?
  (P) 1708-1722: Gerrit en Steven “op Baers Gerverdinck” Gerrit laat van 1706-1722 4 kinderen dopen, Steven laat in 1708 en 1710 2 kinderen dopen (DTB)

  (E)

  1822: De Domeinen (Kadaster)

  (P)

  1827-1833: Hendrik Garvelink

   

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
  1829:  93 Hendrik Heider en Harmina Assink 
  1840-1847:  93 H. Heider en H. Assink † 
  1848-1850:  93 Hendrik Heider en Grada Vervelde 
  1851-1860:  B20 Hendrik Heider en Grada Vervelde
  Jan Heider tr. 1856 met Aalten Lovink 
  1861-1870:  B22 Hendrik Heider en Grada Vervelde † 1863
  J. Heider en A. Lovink 
  1871-1880:  B17 wednr. H. Heider
  J. Heider en A. Lovink 
  1881-1900: B17 wednr. H. Heider † 1881
  J. Heider en A. Lovink naar B 29
  Hendrik Jan Heider en Wesselina Lovink van B59
  Hendrik Ankersmit en Harmina Johanna Heider van B49a (dr)
  Hendrik Jan Heider en Wesselina Lovink † 1899 naar B49a
  1901-1924: B13 - B15  Hendrik Ankers Eelderink tr. 1921 Mina Johanna Ankersmit naar B6a
  H. Ankersmit en H.J. Heider 
  1925-1939: B21 - B28 - B35  H. Ankersmit † 1931 en H.J. Heider † 1938
  Maurits Willem Ankersmit tr. 1924 met Hendrika Wolsink 
  1940-1964: B35  M.W. Ankersmit en H. Wolsink
  Joh. Ankersmit en G.J. Willink
  1965-0000: Garvelinkweg 1 en 1a  M.W. Ankersmit † 1978 en H. Wolsink † 1991
  Joh. Ankersmit † 2008 en G.J. Willink
  G.J. Dunnebach 

    

 • Veldnamen

   
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998), blz 47, blz 100 krt 24/3, 8
  Garvelink (boerderij)
  Garvelinkse Enk
  Garvelinkshuuksken (bouwland)
  de Bult of de Kamp
  Hekstuk

 • Opmerking
  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  45-9-0  


  3-0-0-  
  Garwerdinck. Adriaen van der Hoeven
  Huys ende hof 3 spint. boulant 5 mlr 3e gerve
  2 koeweydens slecht lant
  Pacht 4 dlr 1 vercken
  2 p vlass t’ beswaer afgetogen blijft
  Beswaer 3½ sch. ende smalle tient an Jonker Munster
  Den bouman betaelt 2½ sch d’eygenaer 1 sch onvrij gelt
  Een eyckel hof van 1 spint gesaey
  Verband van Garvelink voor eene somma van 350 gulden Holl. door vrouw
  Lucretia van der Hoeven douarière de Laer aen Armgard van Hummel
  weduwe Henrics 16 jan. 1710

  Opdragt van het erve en goedt Garverdink genaamt, neffens het Ossenslag
  en Wilde Hulst onder Dotinchem, door den hoogwelgeboren heer Adr. W.
  van Keppel als executeur testamentair des boedels van mevr. van Hardensteijn
  aen dhr. borgermeester Alb. Curtius en sijnen erven 31 mei 1729

  Garvelink Arnhemsche courant 24 08 1833Krantenartikel uit Arnhemsche courant 24-08-1833


  Bronnen:
  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (Bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 8 (1598, broodlevering), blz 10 (1598, Thonis Gerwerdinck, belastingplichtige), blz 102 (1627, verkoop stukje grond voor Gerwerdinck gelegen, t.b.v. de kerk), blz 113 (1631, Garwerdinck Enck, geschil over het maaien van plaggen), blz 152 (1640, Garwerdinck, transport erfgenamen), blz 159 (1643, Groete Garwerdinck; boete voor Egbert den bouwman omdat hij ongeoorloofd zijn paard uit het schuthok heeft gehaald) ), blz 164 (1644, Garwerdinck Enck; klacht over de schapen van Barinck, die veel schade aanrichten), blz 172 (1646, Garverdinck Enck, klacht over Barinck wegens het maaien van plaggen), blz 176 (1647, idem), blz 213 (1661, Garwerdinck Enck; poging het geschil op te lossen), blz 215 (1661, Jan Garwerdinck; boete wegens het ongeoorloofd halen van geschut vee uit het schuthok), blz 216 (1662, Garwerdinck Enck; partijen in het lopende geschil), blz 236 (1669, Garwerdinck; Joncker Hoeven novitij (=nieuwe erfgenaam), blz 238(1671, Garwerdinck; Joncker van der (Hoeven absent bij Jaarholting), blz 250 (1678, Garwerdinck; erfgenaam Hoeven absent bij Jaarholting)

  Markeboek van de Zelhemmer-Hertmermarke 1529-1577
  Getranscribeerd door de werkgroep Paleografie van de H.V. Deutekom,
  bestaande uit Drs.G.van Koeveringe.Job de Gelder,
  Sikko Postma,Theo Rougoor en Gerrit Rijsdorp.

  Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen 1646-1650 (Kreynck) (Bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 18 (verponding), blz 70 (afdracht Gerverdinck aan Jonker Vyt Christoffel van Munster)

  ORA Landdrostambt Zutphen
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805

  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman

   
Pagina 1 van 2