Eeltinkweg 8

Eeltinkweg 8 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.nl

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Eeltinkweg 8

 • Over het pand Boerderij Borkens
 • Huidige benaming

  Borkens

  Oudste vermelding:  1378
  Oude benaming boerderij:  Borcken (1616-1618)
  't goedtt Borcken (1629)
  Borkens
  Behoorde tot de:  Zelhemmer Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke:  vermoedelijk 1

   

 • Huidig adres Eeltinkweg 8
 • Staat in Winkelshoek (Hoenewijck)
 • Eigenaar Wolter Coops, koopman
 • Woonplaats Doetinchem
 • Kadasternummer(s)
  I 135 bouwland
  I 138 bouwland
  I 139 bouwland
  I 140 uitweg als bouwland
  I 141 hout
  I 142 hout
  I 143 boomgaard

  I 144 huis en erf
  I 145 weiland
  I 146 boomgaard
  I 155 heide
  I 156 akkermaalsbosch
  I 157 bouwland

   


  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)


 • (E)igenaars - (P)achters

  (E) 

  1378: Aelbert te Borken

  (E)

  1598: Jan up Borken (Markeboek blz10)

  (E)

  1646: de wed. Borken ende Tonnis Scharf (Kreynck)

  (E)

  1822: Wolter Coops (kadaster)

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829

   

   

  1829: 168

  Gart Smeenk en Willemina Bongers

  1840-1847: 168 G. Smeenk en W. Bongers
  1848-1850: 168 G. Smeenk en W. Bongers
  1851-1860: D7 Derk Jan Smeenk en Harmina Tiekken
  1861-1870: D7 D.J. Smeenk en H. Tiekken
  1871-1880: D16 D.J. Smeenk † 1875 en H. Tiekken † 1879
   1881-1900: D16 Hendrikus Ellekamp en Johanna Bolsenbroek
   1901-1924: D16 H. Ellenkamp en J. Bolsenbroek † 1923
   1925-1939: D16-D17 wednr. H. Ellenkamp (van J. Bolsenbroek) † 1933
   1940-1964: D17 Hendrik Jan Ellenkamp en Derkje Spijkers
  Hendrik Reinier Ellenkamp en Everdina Hendrika Hebbink
   1965 1992: Eeltinkweg 8 H.R. Ellenkamp († 2008) en E.H. Hebbink † 1990
  1992-2013:  Eeltinkweg 8  B. Wassink
  2013-2020: Eeltinkweg 8 M. Pijning en S. Pijning-Kurpershoek, vertr
  2014-2020: Eeltinkweg 8 Fam. Kurpershoek Sr. vertr.
  2020-0000: Eeltinkweg 8 Olav Strotmann 
 • Veldnamen

   

  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998): blz 42 en blz 92 krt 16/7

  Borkens-kluungat
  Borkenskamp
  Borkensmäötjen
  de Kamp
  de Kaste
  Vildersmaot
  den Hof
  't veld van Borkens

 • Opmerking
  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:


  59-12-8  7-10
  2-10
  Borcken. de wed. Borken ende Tonnis Scharf
  Huys ende hof 1½ sch. boulant 7 mlr 3 gerve
  slecht lant t’ beswaer afgetrocken blijft
  2 koeweydens. betaelt de Pontschattinge
  Beswaer 2 sch. Rogge an Marquerinck by den bouman betaelt.
  4 blaeuwe gl. an de lantschap. betaelt den eygenaer
  Pacht. een vercken oft 5 dlr
  Een voeder torf
  Opmerking:
  De buren van Alardinck in 1378 zijn Willem van Oisterdinck en Aelbert te Borken.

   Borkens Arnhemsche courant 25 03 1848Krantenartikel uit de Arnhemsche courant  van 25-03-1848
  Borkens Arnhemsche courant 08 04 1848
  Krantenartikel uit de Arnhemsche courant  van 08-04-1848

  Bronnen:

  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678( bew. R.J.J. Weetink, 2007): blz 10, 127 en 187

  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman

   

Pagina 1 van 2