Doetinchemseweg 89 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.nl

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Doetinchemseweg 89

 • Over het pand: Groot Warninckhage
 • Huidige benaming:

  Groot Warninckhage

  Oudste vermelding: ± 1400
  Oude benaming boerderij:
  Grote Warninckhage (1609)
  Groete Wanninckhaghe (1616-1618)
  Groothe Wanninckhaghen (1629)
  Grooten Warninchage (1623)
  Grooten Warninckhage (1628)
  Groeten Warninckhaeghe (1635)
  Warninckhage (1640)
  Voorste Warninckhage (1696)
  De Nieuwe Waninkhage (1829)

  Behoorde tot de: Zelhemmer Hattemer Marke

  Aantal stemmen in de Marke: 1

  Broodlevering: Brood leveren op de Zelhemmer Brink.

  Oude straatnaam: Wanninkhaagsche Straat (1829) Weg van Zelhem naar Doetinchem (1829) Doetinchemseweg 89, tot 2005

 • Huidig adres: Zelhemseweg 21/21a Doetinchem
 • Oude straatnaam: Weg van Zelhem naar Doetinchem of Wanninkhaagche straat. (1829)
 • Staat in: Heidenhoek(Kreijnck), nu Wassinkbrink
 • Eigenaar: Gerrit Jan Wissink landbouwer op Nieuw Wanninkhage
 • Woonplaats: Zelhem
 • Kadasternummer(s):

   kadasterkaartDetail uit de kadasterkaart 1829


  H 563 heide
  H 564 weiland
  H 565 huis en hof
  H 566 hakhout
  H 567 hakhout
  H 568 hakhout
  H 569 hakhout
  H 570 weiland

  H 571 weiland
  H 572 hakhout
  H 573 hakhout
  H 574 bouwland
  H 575 boomgaard
  H 576 heide
  H 577 hakhout
  H 578 heide, Pasmantimpe

 • (E)igenaars - (P)achters:

   

   
  (E) ca 1617- ca 1631: verm. Theodorus Tebes (Markeboek ZHM)
  (E)1631: Diderick Tebes
  (E) ca 1631- ca 1646: Diderick (Derck) Tebes (ook Theben, Thebes etc) (Markeboek ZHM) (Kreynck)
  (E) ca 1646- ca 1678: Gerhard Tebes (Markeboek ZHM)
  (P)1696-1726 Teunis op Grote Warninckhage ook voorste Warninckhage genoemd (DTB)
  (P) ca 1726-0000: Roelof op voorste Warninckhage (*1698) (DTB)
  (E) 1822: Gart Jan Wissink (Kadaster)
  (E) 1831: L. Ruesink

   

    • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:

   

  1829:  124

  wednr. Gerrit Jan Wissink (van)

   1840-1847:  124 Berendjen Wissink † 1846.
  Garrit Hendrik Harterink en Willemina Hendrika Colenbrander. 
   1848-1850: 124  G.H. Harterink en W.H. Colenbrander. 
  1851-1860:  C18-C19  G.H. Harterink en W.H. Colenbrander. 
  1861-1870:  C19 G.H. Harterink en W.H. Colenbrander. 
  1871-1880:   C19     "Groot Wanninkhage" G.H. Harterink en W.H. Colenbrander.
  Gerhardus Lambertus Hissink en Hendrika Johanna Harterink (dr. ) vertr. 1880 naar Hengelo. 
  1881-1900:   C19 G.H. Harterink † 1895 en W.H. Colenbrander † 1888.
  wednr. Harmen Pasman (van W. Klein Wassink) en Gerritje Harterink (dr.) 
   1901-1924: C13-13 -C13  Harmen Pasman en Gerritje Harterink † 1920. 
  1925-1939: C13- --- - --- wednr. H.Pasman (van W. Klein Wassink en G. Harterink) † 1928.
    ---C13-C14 Gerrit Jan Wassink getr. 1909 met Hendrika Johanna Reinders, komen in 1925 van boerderij "Boomslag"  Haafsweg 8 in Doetinchem .
  1940-1964:  C14
  GR. Wanninkhage
  G.J. Wassink † 1945  en H. J. Reinders † 1968
  H.J. Wassink en D. Zaalmink
  1965-1976: Doetinchemseweg 89 Zn. Hendrik Jan Wassink en Berendina Zaalmink, vertr. ca. 1976
  1976-2005: Doetinchemseweg 89 W.A. Woolschot en H.J. Wassink.
  2000-2005: Doetinchemseweg 89 H.J. Woolschot en M. Liebrand.
  2005-0000: Zelhemseweg 21 W.A. Woolschot en H.J. Wassink.
  2005-0000: Zelhemseweg 21a H.J. Woolschot en M. Liebrand.

   

   

 • Veldnamen:

   

  Boerderij en veldnamen in Zelhem. kaart 29-4  blz.100 


  Groot Warninkhage (boerderij)
  de Gresplas 2x
  bi-j Huus
  Kavel H 578 Pasmantimpe

 • Opmerking:
  Bronnen:

  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (Bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 8 (1598, Broodlevering), blz 35 (1609, Grote Warninkhage, geschil over hek in de lijkweg), blz 47 (1611, Warninckhage, geschil over hek), blz 80 ( 1620, groot Warninckhage, gerechtigd tot het houden van een kudde schapen, zomer en winter), blz 95 (1623, Grooten Warninchage; Tebes in geschil met de gemeente over een aanpalend stuk grond), blz 97 (1625, Grooten Warninckhage, verkoop aanpalend stuk grond van de gemeente aan Derck Tebes), blz 98 (1625, beide Warninckhagen, onderhoud hek), blz 104 (1628, Grooten Warninckhaghe; Derck Tebes in geschil over de grootte van zijn kudde schapen), blz 108 (1629, beide Warninckhagen, geschil over een hek), blz 110 (1631, Grooten Warninckhage; geschil over de grootte van de kudde schapen; “Licentiaet Verheyden vanwegen desselven Swager Diderick Tebes als lantheer van goet Groote Warninckhage heeft drie besegelde contschappen geëxhibeert…..”), blz 112 (1632, Grooten Warninckhage, voortslepend geschil over de kudde schapen), blz 117 (1633, Groeten Warninckhaeghe; Derrick Theben nog in geschil), blz 135 (1635, Groeten Warninckhaeghe; Derrick Thebens nog steeds in geschil), blz 138 (1637, Groten Warninckhaege, idem), blz 152 (1640, Warninckhage, transport erfgenamen)

  Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen 1646-1650 (Kreynck) (Bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 28 (geen verponding).
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998): blz 47, blz 105 krt 29/4
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman

   

  Markeboek 1598-1678, manendach den 3en Junij Anno 1611, Folio 23.
  Johan Bluminck und Derick Houtinck vorsters doliren aver die bouwluden wonnende op Warninckhage und Wijmelinck dat sij op oir ansoekent dat hecken tussen Wijmelinck und Haijckinck nit hebben willen maicken dat oir doch competirt to maicken.
  Dit hecken is nu gemaickt, und sollen sij betalen tot ein brocke einen goltg(ulden) van 28 stuuv(er) vor ongehorsamheijt, to executiren dorch den vorsters.

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:
   

  49-19-8
  Grote Warninckhage. Derck Theben.
  Huys ende hof 1½ spint boulant 5½ mlr. 3e gerve
  Een Hietborst tot plaggen te maeyen.
  tient vrij onvrij gelt
  Eycken willigen.

   

   

   

Laatst aangepast op vrijdag 22 oktober 2021 22:49
Meer in deze categorie: « Doetinchemseweg 89 - Foto's