Doetinchemseweg 75 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.nl

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Doetinchemseweg 75

 • Over het pand: Boerderij Weetink
 • Huidige benaming:
   Oudste vermelding:  reeds in 1382 als Wetekinch (B.J. Hekket) 
   Oude benaming boerderij:  Wetekinch (1382)
  Weetkinck
  Weetinck
  Weetink (1829) 
   Behoorde tot de:  Zelhemmer Hattemer Marke
   Aantal stemmen in de Marke:  1
   Broodlevering:  rust de plicht op een roggebrood te leveren op de Zelhemmer Brink
   Verbouwing(en):  1899: het jaartal dat het muuranker aangeeft. Het achterhuis werd verlengd met 1 gebint lengte. De oude fundamenten van het huis Wetink (met o.a. kloostermoppen) werden ca 1980 teruggevonden tijdens het graven van mengmestputten (A. Groot Jebbink, februari 2006).
  1936: aanbouw woongedeelte. De sprong in het dak aan de zuidzijde is nog steeds goed te zien. Die aan de noordzijde is glad getrokken.
  1940: A.J.W. Termaat kadaster H 1309 krijgt een bouwvergunning om een nieuwe kap op boerderij Weetink te plaatsen. Bouwvergunning nr. 496 d.d. 3-6-1940. Deze kap heeft het 64 jaar uitgehouden tot ca. 2004 toen er weer een nieuwe kap is geplaatst.
  2005: binnenzijde bijgebouw gerenoveerd, waarbij een zoldergedeelte werd aangebracht en werd een deel van het oude gebint noodzakelijk vernieuwd. Tevens werd het dak van isolatiemateriaal voorzien. 

   

   

   

 • Huidig adres: Doetinchemseweg 75
 • Oude straatnaam:  Weg van Zelhem naar Doetinchem (1829)
 • Staat in:  Heidenhoek (Kreynck), thans Wassinkbrink
 • Verbouwing(en): Zie bovenstaand.
 • Eigenaar: Andries Termaat, landbouwer
 • Woonplaats: Zelhem
 • Kadasternummer(s):

   

  H 160 bouwland
  H 161 dennenbosch
  H 162 uitweg als bouwland
  H 163 huis schuur en erf
  H 164 dennenbosch
  H 165 weiland
  H 166 uitweg als weiland
  H 167 dennen

  H 168 weiland
  H 169 bouwland
  H 170 opgaand geboomte
  H 171 water als weiland
  H 172 bouwland
  H 173 weiland 
  G 576 heide met struiken
  G 577 schaapskooi


  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen) 

 • (E)igenaars - (P)achters:

   

  (P) ca 1580: Koert Wetinck (Markeboek Zelhem)

  (P) ca 1610-1630: Johan (Jan) Wetinck, vorster van 1614- ca 1630 (Markeboek ZHM)

  (P) ca 1634: Albert Wetink († ca 1650) (Markeboek ZHM) (Armenreckenboek)

  (E) ca 1646/1650: Bernhardt (Berent) Winckelman (Kreynck)

  (P) ca 1660: Aelbert Wetink (Genealogie Weetink)

  (E) 1669: Magnus Blij (Markeboek ZHM)

  (P) ca 1680: Frerik Weetink (Kerckenreckenboek)

  (P) ca 1720: Aelbert Wetinck (Kerckenreckenboek, 1729, orgelfonds Lamberti, Zelhem)

  (P) ca 1725: Hendrik Wetink († (1729)

  (P) ca 1729: Wed. Hendrik Weetink (Kerckenreckenboek, 1729, orgelfonds Lamberti, Zelhem) (Janna Polman tr 1729 met Gerrit op Wetink en vertrekt naar Klein Wentink) (DTB)

  (P) ca 1729: Goosen Weetink, neef van Hendrik (vermoedelijk) (Kerckenreckenboek)

  (P) ca 1812: J.A.F. Bruijns en A.A.S. Planten

  (P) ca 1816: H.W. Leeuwenborg

  (E) ca 1816-1830: A.J. Ter Maat (steentje in huis op nr 73 en boek van J.B. Makkink, blz 48)

  (E) ca 1830–1877: Frerik Jan Ter Maat (*Winterswijk 1795) (zn Andries J. Ter Maat en Aaltjen ter Horst (ook Oolthuis) (Pachtboekje) (BS)

  (E) 1877-1920: Willem Bernard Ter Maat (Zelhem 1834) (zn Frerik Jan Ter Maat en Janna Hendrika Eppink) (tr. Zelhem 1876 Hendrika Geertruida Bruggink (Zelhem 1852)) (dr Tonij Bruggink en Johanna Wilhelmina Wassink) (Pachtboekje) (BS)

  (E) 1920-1954: Anton J. Wilhelm (Wilhelm) Termaat (tr. NN van Houwelingen) (Pachtboekje)

  (E) 1954-1979: wed Termaat- van Houwelingen

  • ) De naam Janssen Venneboer wordt eerst duidelijk bij de volgende passsage uit boek Hengelo Gld overlijden 1759-1812 (OTGB HE-6) (RBS 917), 1809 volgnr 16 (ovl Willemina Leemkuijl): “03-02-1809 onder Steenderen overleden om uijt hoofde van het hoge water op den 4e alhier begraven te worden: Willemina Leemkuijl, hvr v Teunis Jansen, 26 jaar, gewoond hebbende in het ambt Steenderen op de Venneboers plaats onder het Holtslag, nalatende haar man en een kind."
 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:

   

   

  1829: 116 

  Andries Termaat en Aaltjen ter Horst.
  Frederik Jan Termaat (*Winterswijk 1795) (zn Andries Ter Maat en Aaltjen ter Horst) (wednr. van  Bartha Klasina te Gussinklo) (tr. (2) Zelhem 1832 met  Johanna Hendrika Eppink (*Aalten 1803) (dr Willem Eppink en Maria Elisabeth Nijhof) 

    116   Theunis Jansen (Venneboer) (zie*) (*Steenderen 1778) (zn Jan Hendriks Jansen en Janna Wassink) en Garritjen Antink (*Hengelo Gld 1786) (dr Garrit Antink en Aaltjen Mombarg) (tr (2) Steenderen 1811) 
  1840-1847:  116 F.J. Termaat en J.H. Eppink
      116 T. Janssen en G. Antink  
  1848-1850: 116  F.J. Termaat en J.H. Eppink, in 1850 naar Doetinchemseweg 73 (Huis Termaat
    116  T. Janssen en G. Antink
  zn Gart Jan Janssen (Venneboer) (*Steenderen 1814) en Grada Tieken (*Zelhem 1817) (dr Gart Tieken en Hendrika Lettink) (tr. Zelhem 1839) 
  1851-1860: C 1 G.J. Jansen en G. Tiekken verhuizen naar huis C14?
  T. Janssen † 1854 en G. Antink
  1861-1870: C 2  wed. G. Antink (van T. Janssen) †  1864
  zonen Arend Janssen met broer Bernardus Janssen (ongehuwd) 
  1871-1880: C 2  A. Janssen en broer B. Janssen verhuizen naar huis C73
    C 2  Gerhardus Boenink (* Zelhem 1847) (zn Hendrik Boenink en Engelina Hemink) en Jantjen Maats (*Zelhem 1841) (dr Derk Maats en Johanna Jansen) (tr. Zelhem 1871) 
  1881-1900: C 2 G. Boenink en J. Maats †  1883 
  1901-1924: C2-C2 

  wednr. G. Boenink (van J. Maats)
  zn Hendrik Boenink (*Zelhem 1877) tr Zelhem 1903 met Gerritjen Janssen (*Zelhem 1882) (dr Hendrik Willem Janssen en Hendrika Johanna Buunk) 

  1925-1939: C2-C2-C2  wednr G. Boenink † 1925
  H. Boenink † 1940 en G. Janssen
  Jan Boenink (*Zelhem 1908) tr. Zelhem 1935 met Geertruida Maria Makkink (dr Jan Makkink en Everdina Margrieta Pardijs) 
  1940-1964: Doetinchemseweg  C2 J. Boenink en G.M. Makkink
  1965-1979: Doetinchemseweg 75  J. Boenink en G.M. Makkink
  G. Janssen (wed. van H. Boenink) 
  1979-2003: Doetinchemseweg 75  Ab Groot Jebbink en Gerda Boenink (van Weetink) (dr Jan Boenink en Geertruida Maria Makkink) vertr. 2003
  2003-2019: Doetinchemseweg 75   G. van Dijk vertrekt .
  2019-0000: Doetinchemseweg 75    

   

 • Veldnamen:

   

  Wetink (boerderij) (krt 24/2)
  Wetinkslaagte (bos) (krt 25/3)
  Wetinksweide (weiland) (krt 23/1)
  Wenninkweide (bouw-/weiland) (krt 24/2)
  Wennekinkmäötje (bouwland) (krt 31/1,5)
  den Hof (weiland) (krt 24/2)
  de Grachte (gracht) (krt 24/2)
  ’t Steernebos (bos/gracht) (krt 24/2)
  T’ Wisselt (Kreynck) (verm. krt 30, tussen de Loman en Polmanskamp)

 • Opmerking:

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:


  Folio 194r
  13-7-0- 
  6 sch gesaeys end noch

  4-10-8 Een half mlr in den Enck 2 sch. tientvrij

   
  Folio 194V Weetkinck Berent Winckelman

  109-1-8 Huijs ende hof 1 sch[epel] boulant 12 mlr (=molder) swaere gerve

   3 koeweydens ende 3 dagh grasmaeyens slecht lant

   1 vercken of 3 dlr(=daalder) ende pontschatting

   Beswaer 4 sch.[epel] an Jonker Schaep 1 sche[epel] Baerken

   5 schepel Marquerinck 1 Sch

   2 Rijdergl. tot peerdegehalt ande Lantdrost, 5 stv [stuivers] 8 penningen

   tot thins (= honinggeld) an de Lantschap (=gewest) end 2 blauwe guldens tot 20 stv.

   Bouman betaelt den uytganck

    
  Folio 203r Jonker Schaep tot Didam ontfangt tot Stedicheit uijt

  1-10 Weetinck 1 sch[epel] Doesborgsche Mate R(ogge?)

    
  Folio 203v Marquerinck ontfangt wegens stedicheit vijt

  1-10- Weetinck 1 sch Rogge Doesborghsche mate

   
  Folio 204r De Lantrentmeester Schimmelpenninck ontfangt

  wegens de lantschap van Gelderlandt

  an Wolt Rogge end Geltthins

  2-5-8 Weetkinck 5½ stv thins en 2 blauwe gl.

   
  Folio 204v    De Landtdrost der Graefschap Zutphen

  ontfangt voor Peerdegehalt vijt
  2-8 Weetkinck. 2 Rijder gl

   
  Folio 205r Willem (=Baerken) ontfanck tot stedicheit jaerlix vijt

  7-10- Weetkinck 5 sch Rogge

  Opmerking: de namen Weetkinck en Weetinck worden hier beide gebruikt.

  Weetink was het gehele jaar gerechtigd tot het houden van een kudde schapen.

  Het weggetje tussen Boerderij Weetink en Huis ’t Weetink was de uitweg van Oudenhave en Nieuwenhave naar de Doetinchemseweg. Zij hadden geen uitgang naar de Haitinkweg. Bij de herverkaveling is het door W. Termaat gekocht van de gemeente.

  Staatkundig dagblad van het
  Krantartikel uit het Staatkundige dagblad van het departement der Zuiderzee 28-12-1812
  Arnhemsche courant 19 03 18
  Krantartikel uit de Arnhemsche Courant 19-03-1816

   

  Mensch en land in de middeleeuwen, door B.H. Slicher van Bath

   Wetekinch, erf 1382/83 (Afschriften van rekeningen van de hertogen van Gelre RA.Gelderland

  Bronnen:Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (Bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 8 (1598, broodlevering), blz 10 (1598, Koert Wetinck; belastingplichtige), blz 49 (1611, Johan op Wetinck), blz 60 (1614, Jan Wetinck; benoemd tot vorster), blz 63 (1615, Jan Wetinck; vorster), blz 66 (1616, Johan Wetinck; vorster), blz 69 (1617, Jan Wetinck; vorster), blz 71 (1618, Jan Wetinck; vorster), blz 78 (1619, Jan Wetinck; vorster), blz 80 (1620, Wetinck; bezit het recht zomer en winter een kudde schapen te houden), blz 81 (1620, Jan Wetinck; vorster), blz 88 (1622, Jan Wetinck; vorster), blz 89 (1622, Jan Wetinck; vorster die mede de schouw heeft uitgevoerd), blz 91 (1623, Jan Wetinck; vorster), blz 99 (1625, Jan Wetinck; vorster), blz 102 (1627, Jan Wetinck, vorster), blz 106 (1628, Jan Wetinck; vorster), blz 111 (1631, Wetinck; moet zijn landheer te kennen geven dat tijdens de Jaarholting is beslist dat het goed Terinck een kudde schapen van “drie vierdel “ (= 3/4) groot mag houden, zowel in de zomer als in de winter), blz 123 (1634, Weetinck; boete wegens het ongeoorloofd laten grazen van schapen in de enk), blz 129 (1634, Albert Wetinck; betalingsregeling uitstaande boete), blz 143 (1638, Weetinck; klacht dat de bouwman zijn schapen ongeoorloofd heeft doen hoeden “int heytgen achter den Leuwenborch “), blz 145 (1639, Albert Wetinck; boete wegens het ongeoorloofd laten grazen van schapen, in de enk), blz 146 (1639, Albert Wetinck; boete wegens het ongeoorloofd maaien van plaggen en het vervolgens in brand steken van deze plaggen op zijn eigen land), blz 154 (1641, boete wegens het ongeoorloofd laten grazen van schapen, in de enk), blz 185 (1649, Albert Weetinck; idem), blz 193 (1652, Albert Weetinck; “Die soens van Albert Weetinck (opm RW: Aelbert en Jan; zie noot blz 193 Markeboek ZHM) hebben den schaeter aver t’ schutten van haer vaders varcken geslaegen. Worden gebroeckt op een halve tonne bier”), blz 201 (1658, Weetinck; boete wegens het ongeoorloofd laten grazen van schapen, in de enk), blz 202 (1658, Weetinck; boete wegens het hoeden van schapen in de enk; de schapen zijn geschut), blz 235 (1669, Wetinck; Jan Muller, de schater, deelt mede dat hij dit jaar varkens van o.a. Wetinck heeft geschut), blz 236 (1669, Wetinck; nieuwe erfgenaam Magnus Blij)
  Markeboek van Zelhem (1598-1678) door J.A. van Nieuwenhuijzen & G.J. van Roekel: blz 25 (1614, Jan Wetinck, vorster), blz 28 (1652, zonen Albert Weetinck), blz 54 (1634, Albert Wetinck), blz 65 (1638, bouwman op Weetinck), blz 70 (1611, Johan op Wetinck), blz 111 ((1598, Koert Wetinck)
  Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen 1646-1650 (Kreynck) (Bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 21 (Albert Wetinck; heeft t’ Wisselt in gebruik), blz 24 (verponding), blz 74 (afdracht aan Jonker Schaep tot Didam), blz 75 (afdracht aan Marquerinck), blz 78 (afdracht aan “de lantschap van Gelderlandt”), blz 80 (afdracht voor “Peerdegehalt aan de Landtdrost der Graefschap Zutphen”), blz 85 (afdracht aan Willem Baerken)
  Boerderij- en veldnamen in Zelhem (1998): blz 71, blz 99 krt 23/1, blz 100 krt 24/2, blz 101 krt 25/3, blz 106 krt 30 en blz 107 krt 31/1,5
  Oost Nederlandse familienamen (hun ontstaan en betekenis) van B.J. Hekket, blz 168: Weeting; Weetink , Erve bij Zelhem, in 1382/3 Wetekinch
  Rondom het boerenleven in Zelhem, (1956) J.B. Makkink
  Pachtboekje in bezit van dhr A. Groot Jebbink
  Genealogie Familie Weetink (R.J.J. Weetink, 2006, niet gepubliceerd)
  12 Eeuwen Lambertikerk (Gerrit Rijsdorp, 2007), blz 95, kerkenreckenboeck 1729 (orgelfonds) (Goosen Weetinck, de wed. Hendri Weetinck, Garrit Weetink)
  Huis ’t Weetink, Doetinchemseweg 73, Zelhem. Inscriptie boven deeldeur: A.J. Termaat, 1850
  De Heer J.T.G. van Dijk (september 2004) 
  De Heer en Mevrouw A. Groot Jebbink en G. Boenink, Zelhem (maart 2005)
  De Heer en Mevrouw W. Laman Trip, Zelhem (maart 2005)
  De Heer H. Spekkink, Swifterbant (november 2005)Laatst aangepast op vrijdag 22 oktober 2021 22:54
Meer in deze categorie: « Doetinchemseweg 75 - Foto's