Doetinchemseweg 74 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.nl

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Doetinchemseweg 74

 • Over het pand: Groot Molenkamp
 • Huidige benaming:

  Groot Molenkamp

  Oudste vermelding:
  1486
  Oudste benaming:  
  Moelencamp (1486)
  Mollencamp
  Mollenkamp
  Molenkamp
  Meulenkamp

  Behoorde tot de: 
  Zelhemmer Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke: 1
  Broodlevering:
  Rust de plicht op een brood te leveren op Hemelvaartsdag bij de Zelhemmer Brink 

   

 • Huidig adres: Doetinchemseweg 74
 • Oude straatnaam: Weg van Zelhem naar Doetinchem(1829)
 • Staat in: Heidenhoek (Kreynck)
 • Eigenaar: Carel Hendrik Verheul, Pair en Contre admiraal in Frankrijk
 • Woonplaats: Parijs
 • Kadasternummer(s):

  <a href=
  Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

  Kadasternummer(s):

  G 528 heide
  G 537 bouwland
  G 538 bouwland
  G 539 boomgaard

  G 540 schaapskooi
  G 541 huis en erf
  G 542 opgaande bomen
  G 543 hakhout

 • (E)igenaars - (P)achters:

   


   (E) 1598-1623: Steven to Mollenkamp (Markeboek)

   (E) 1623-1639: Johan to Mollencamp (Markeboek)

   (E) 1639: Gerrit Cremer wegens Mollencamp (Markeboek)

   (E) 1641-1646: Gerrit Schuurman (Markeboek) (Kreynck)

   (P) 1649: vermoedelijk Tonnis Mollencamp (Markeboek)

   (P) 1703: Teunis op Molenkamp (DTB)

   (P) 1759- ca 1775: Berend Bruggink alias Molenkamp / Stiene Molenkamp (DTB)

   (E) 1830: Carel Hendrik Verheul (kadaster)

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:

   

  1829: 114-113 

  Garrit Molekamp en Engelina Wassink

  1840-1847: 113-113 G. Molekamp en E. Wassink
  1848-1850: 113-B46 G. Molekamp en E. Wassink
  1851-1860: B46- - G. Molenkamp † 1860 en E. Wassink † 1853
    B46- B51 Jan Molenkamp en Hendrika Ooijman
  1861-1870: B51nk-B60nk J. Molenkamp en H. Ooijman
  1871-1880: B60-B60 J. Molenkamp en H. Ooijman
  1881-1900: B60-B64 Gerrit Hendrik Molenkamp en Willemina Ooijman
      G.H. Molenkamp en W. Ooijman
  1901-1924: B64-69- G.H. Molenkamp en W. Ooijman van Doetinchem in 1921
    B64-69-B83 Bernard Greven en Grada Johanna Buunk van B59
  1925-1939: B83-99-120 Frederik Gerrit Jan Staaij en Aleida Beunk naar B3a*
    B83-99-120 Bernard Greven en Grada J. Buunk naar B3*
    B83-99-120 wednr. Jan Gerhard Janssen naar (43) - C40
  1940-1964: B 120 Jacobus Arnoldus Janssen E.J. Peppelman naar  (43) - C40
  1965-1980: 1-1-1964 nr B 120 B.G. Ooijman
  1980-2006: Doetinchemseweg 74 W. Hissink
  2007-0000: Doetinchemseweg 74 W. Hissink
  2021-0000: Doetinchemseweg 74 verbouw woonboerderij

   

    

 • Veldnamen:

   

  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998) Blz. 100 kaart 24/2

 • Opmerking:

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

    


  72-14-04-10-0
  2-10-0

  Mollencamp. Gerrit Schurman
  Huys ende hof 2 spint boulant 8 mlr 3e gerve
  Weydelant 3 koeweydens slecht lant,
  Pacht Een vercken
  Een voeder torf
  Beswaer 5 sch. Rogge an Jonker Schaep Doesborchse mate. Noch 1 mlr Haveren end 24 stv. Peerdegehalt an de Landdrost, onvrij gelt, Bouman betaelt den uytganck

   

  Opmerking:
  Klooster Bethlehem bij Doetinchem
  1486 april 3 (In den jare ons Heren dusent vyrhondert sessendetachtentich opten manendach na den sonnedach Quasimodo Geniti)
  Bernt van Wisch bastaard en Margareta van Kamphusen, zijn echtgenote, verkopen aan Styne, weduwe van Johan Koenynck, een erfjaarrente van 6 Rijnsguldens 's jaars en een lijfrente van 3 molders winterrogge 's jaars, gaande uit hun halve goed te Moelencamp in het kerspel Zelhem.

  Uit stamboom Woolschot:
  Evert Jan Woolschot, geb. Zelhem 26-10-1853 (aktenr.: 74), timmerman, overl. Zelhem 10-02-1933 (aktenr.: 7), zn. van Teunis Woolschot (zie V.13) en Hendrika Heerink.
  Tr. Zelhem 09-10-1884 (aktenr.: 18) Engelina Molenkamp, geb. Zelhem Heidenhoek 11-08-1855 (aktenr.: 69), overl. Adorp 24-10-1929 (aktenr.: 53 Zelhem), dr. van Jan Molenkamp, landbouwer, en Hendrikje Ooijman.
  Evert Jan gaat 21-09-1878 van Zelhem naar Steenderen. Komt 7-5-1881 van Steenderen naar Stad Doetinchem en is timmermansknecht bij aannemer Masselink in de Grutstraat. Hij komt 6-12-1928 van Wehl naar Zelhem en op de kaart van het bev.reg. staat "verpleging"???.
  Na het trouwen woont het gezin in de Heidenhoek huis B60, genaamd Molenkamp, Tussen 1881 en 1890 wonen zij in het dorp A72 en gaan dan naar C83 in de Wassinkbrink, daarna naar Halle G130 en na 13-07-1894 naar Heidenhoek B42 en 5-3-1896 gaat het weer op Halle aan G130. Men gaat 6-7-1907 naar Dichteren in Ambt Doetinchem; Wonen later weer in Zelhem; Engelina komt 10-01-1916 van Wehl naar Dichteren en het gezin gaat 12-7-1917 van Zelhem naar Dichteren om 26-3-1943 weer naar Zelhem te gaan.

  Magescheid tusschen de wederzijdsche erfgenamen van wijlen den
  Heer Predikant Adriaan Bloemendaal en vrouwe
  Geertuid de Bruijn, ehell waarbij aan de laatsten
  onder anderen wordt aanbedeeld het erve Meulenkamp
  met de Katerstede Wisselt sijnde Leen, en dato 31
  december 1791, ten protocollatie en registrature over
  gegeven 30 mei 1792

  Bronnen:

  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (bewerking R.J.J. Weetink, 2006), blz 8 (1598, broodlevering), blz 10 (1598, Steven Mollenkamp, belastingplichtige), blz 34 (1609, Steven to Mollenkamp, eigenaar), blz 45 (1611, Steven to Mollencamp, vorster), blz 49 (1611, Steven to Mollencamp, gerechtigd tot het houden van een schaapskudde), blz 56 (1613, Steven to Mollencamp, vorster), blz 60(1614, Steven to Mollencamp, vorster af), blz 63(1612, Jan Mollencamp en zijn zoon, ongeoorloofde houtkap en het maaien van plaggen), blz 81 (1620, Mollencamp, ongeoorloofd handelen met schaapskudde), blz 90 (1622, Steven to Mollencamp en Agnes sijn huijsfrouw, aankoop grond van de gemeente bij de Lackhorst), blz 91 (1623, Johan to Mollencamp, erfgenaam) , blz 97(1625, Steven Mollencamp, boete m.b.t. uitgraven van een perceel bij de Lackhorst), blz 98 (1625, Steven Mollencamp, dient als kerkmeester een verzoek in bij de erfgenamen, om subsidie voor het opnieuw gieten van de gebarsten kerkklok), blz 101 (1627, Henderick, de soone van Steven Mollencamp, boete voor het ongeoorloofd halen van vee uit het schuthok), blz 104 (1628, Mollencamp absent bij jaarholting; discussie over de grootte van schaapskudden), blz 111 (1631, Mollencamp, buurman van Terinck, in geschil over het houden van een schaapskudde), blz 113 (1632, Steven to Mollencamp, ongeoorloofd plaggen steken t.b.v. Barink), blz 126 91634, Mollencamp, boete n.a.v. schouw), blz 130 (1634, boete betaald aan de herbergier), blz 133(1635, Steven to Mollencamp, ongeoorloofd plaggen maaien), blz 145 (1639, presentie bij jaarholting, Gerrit Cremer wegens Mollencamp), blz 152 (1640, Mollencamp, transport erfgenamen), blz 153 (1641, Mollencamp, nieuwe erfgenaam, Monseur Schuirman), blz 186 (1649, Tonnis Mollencamp, geschil over hek aan de Mollencamperdijk; bedreiging van de vorster)

  Verpondings-kohieren van het kwartier Zutphen 1646-1650, Richterampt Zelhem (Kreynck) (bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 22 (verponding), blz 74 (afdracht aan Jonker Schaep), blz 80 (afdracht voor peerdegehalt aan de Landtdrost der Graefschap Zutphen)

  ORA Landdrostambt Zutphen
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-180
  Stamboom Woolschot
  Geldersch archief

Laatst aangepast op vrijdag 22 oktober 2021 22:55
Meer in deze categorie: Doetinchemseweg 74 - Foto's »