De troepenindeling in Indië

Organisatie Koninklijke Landmacht.

De organisatie binnen het Nederlandse leger, en dan met name de Koninklijke landmacht was na de tweede wereldoorlog opgebouwd naar het Engelse voorbeeld. Dat wil zeggen een driedelig stelsel.

Drie pelotons in een compagnie.

Drie compagnieën in een bataljon.

Drie bataljons in een Regiment.

Drie regimenten in een brigade.

Drie brigades in een divisie.

Hier kwam nog bij dat veel Nederlandse onderdelen, zeker direct na de tweede wereldoorlog, hun opleiding in Engelstalige landen hadden gehad.
En zeer veel van hun uitrusting, bewapening en rijdend materiaal was van Engelse origine.
 

 

KNIL Koninklijk-Nederlands-Indisch-Leger.

Het KNIL heeft bestaan van 1830 tot en met 1950.
Gedurende het conflict, tijdens de jaren 1945-1950 bestond het KNIL uit twee divisies respectievelijk de A en de B divisie.
Deze twee divisies hadden een gezamelijke troepensterkte van circa
70.000 man.
Naast de Nederlandse militairen dienden er ook vele inlanders bij het KNIL.

troepenindeling

    troepenindeling troepenindeling
KNIL voortrekker A divisie B divisie


OVW, Oorlogs Vrij Williger.

                                                                   troepenindeling

De oorlogsvrijwilligers waren de eerste troepen die ter ondersteuning van het reeds aanwezige KNIL, naar Indië verscheept werden.

Velen van hun bleven binnen hun eigen bataljon actief, bijvoorbeeld het eerste bataljon van het twaalfde regiment infanterie ( 1-12 RI ).
Anderen werden verdeeld over de aanwezige KNIL onderdelen.
De opleiding van deze militairen werd voor een groot gedeelte in Engeland en Schotland genoten.
De gezamelijke troepensterkte van de OVWers bedroeg circa 30.000 man.
De aanduiding van Infanterie Bataljons beginnende met de cijfers 1 of 2 bijvoorbeeld 1-8 RI of 2-10 RI behoorden organiek tot de OVWers, tezamen met het KNIL de A en de B divisie vormend.

OVV  

Koninklijke Marine en het Korps Mariniers.

troepenindeling Veel marinemensen en mariniers hadden zich direct na de bevrijding van Nederland vrijwillig aangemeld voor de strijd tegen Japan in het Oosten.
Na de capitulatie van Japan, waren deze eenheden een welkome aanvulling voor de Nederlandse troepen in Indië.
Velen van hun hadden hun opleiding in Engeland, Schotland of de USA gehad voordat ze naar Indië vertrokken.
Hen gezamelijke troepensterkte bedroeg circa 15.000 man.
Korps mariniers  

Eerste Divisie Dienstplichtigen, In Indië de C-divisie genoemd.

troepenindeling

 

 

Bijnaam van deze divisie was de 7 December divisie, deze bijnaam stamt af van een radiotoespraak die Koningin Wilhelmina hield op 7 December 1942.
Hierin deed ze uit de doeken hoe Nederland de toekomst van Indië zag.
Min of meer zoals binnen het Britse gemene best, de koloniën een beperkt zelfbestuur maar onder de Nederlandse troon. De Indonesiërs dachten hier echter iets anders over.
De dienstplichtigen binnen de C-divisie waren van de lichting 1945.
Hun totale troepensterkte bedroeg circa 18.500 man.
Deze C-divisie bleef in grote lijnen zelfstandig bestaan na hun overplaatsing naar Indië.
De aanduiding van een infanterie bataljon binnen deze divisie begon altijd met het cijfer 3. Bijvoorbeeld 3-2 RI.

Het divisie embleem bestaat uit het stadswapen van Batavia ( Jakarta ) en de letters E-M, Expiditionaire-Macht.

C divisie  Tweede Divisie Dienstplichtigen, in Indië de D-divisie genoemd.

troepenindeling         

Bijnaam van deze divisie was de Palmboom divisie, en stamt af van het divisie embleem, een palmboom.

De dienstplichtigen binnen de D-divisie waren van de lichting 1946.
Hun totale troepensterkte bedroeg circa 18.500 man.
De D-divisie arriveerde in de eerste helft van Juli 1947 in Indië, en werd grotendeels verdeeld over de reeds aanwezige troepenonderdelen.
De aanduiding van een infanterie bataljon binnen deze divisie begon altijd met het cijfer 4. Bijvoorbeeld 4-9 RI.

Het divisie embleem ( de palmboom ) is het wapen van Jan Pieterszoon Coen.
Namens de VOC, de Verenigde Oostindische-Compagnie, één van de eerste gouverneur-generaals in Indië. En tevens stichter van Batavia.

D divisie   Derde Divisie Dienstplichtigen, in Indië de E-divisie genoemd.

troepenindeling

Bijnaam van deze divisie, naar aanleiding van hun divisie embleem, was de Drietand divisie.
De dienstplichtigen binnen de E-divisie waren van de lichting 1947.
Hun totale troepensterkte bedroeg circa 18.500 man.
De E-divisie arriveerde in November 1947 te Indië, en werd grotendeels verdeeld over de reeds aanwezige troepenonderdelen.
De aanduiding van een infanterie bataljon binnen deze divisie begon altijd met het cijfer 5. Bijvoorbeeld 5-5 RI.

Het divisie embleem bestaat uit de drietand van de zeegod Neptunus.

De drietand symboliseert de derde divisie, en de zeegod Neptunus verwijst naar de lange reis overzee.

E divisie  41ste Zelfstandige Infanterie Brigade, in Indië de F-brigade genoemd.

 

troepenindeling 

De dienstplichtigen binnen deze brigade waren van de lichting 1948.
Hun totale troepensterkte bedroeg circa 6.150 man.
Deze brigade arriveerde in Augustus 1948 te Indië.
De aanduiding van een infanterie bataljon binnen deze brigade begon altijd met het cijfer 6. Bijvoorbeeld 6-3 RI.

Het brigade embleem bestaat uit een staande bajonet die het cijfer 1 uitbeeld, en een klavertje vier die het cijfer 4 uitbeeld, tezamen het getal 41 vormend.

 F brigade  


42ste Zelfstandige Infanterie Brigade, in Indië de G-brigade genoemd.

troepenindeling
G Brigade

troepenindeling

De dienstplichtigen binnen deze brigade waren van de lichting 1948.
Hun totale troepensterkte bedroeg circa 6.150 man.
Deze brigade arriveerde in Augustus 1948 te Indië.
De aanduiding van een infanterie bataljon binnen deze brigade begon altijd met het cijfer 6. Bijvoorbeeld 6-5 RI.

Het officiële brigade embleem is nog ontworpen en op zeer kleine schaal aangemaakt.
Het bestond uit een bronskleurig ovalen embleem, met twee gekruiste bajonetten die het cijfer 2 uitbeelden, en vier sterren die het cijfer 4 uitbeelden
Tezamen het getal 42 vormend.
Dit embleem is in Indië niet meer gedragen, in plaats hiervan werd het embleem van de F-brigade voorzien van de letter G en in die versie werd het embleem gedragen door de G-brigade in Indië.

Het oude embleem  43ste Zelfstandige Infanterie Brigade, in Indië de H-brigade genoemd.

 

troepenindeling

De dienstplichtigen binnen deze brigade waren van de lichting 1949.
Hun totale troepensterkte bedroeg circa 6.150 man.
Deze brigade arriveerde in September 1949 te Indië.
De aanduiding van een infanterie bataljon binnen deze brigade begon altijd met het cijfer 7. Bijvoorbeeld 7-3 RI.

Het brigade embleem is nog ontworpen, maar al niet meer gefabriceerd.
Het zou bestaan hebben uit drie gekruiste bajonetten die het cijfer 3 uitbeelden, en vier gestileerde golven die het cijfer 4 uitbeelden, tezamen het getal 43 vormend. Maar zoals gezegd kwam dit embleem niet meer in produktie, in plaats daarvan droeg deze brigade het officiële embleem van de F-brigade maar dan voorzien van de letter H.

H brigade