De berging   
                           

 bommenw. zelhem007                 

Begin oktober 2013  werden grote machines aangevoerd en veranderde het weiland in een militair terrein dat dag en nacht werd bewaakt. En ook de veel besproken krater werd blootgelegd.

De aftrap

Op 8 oktober 2013 werd door oud-politicus en schrijver Jan Terlouw, gezeten in een grote graafmachine de officiële aftrap verricht. Terlouw is ondermeer schrijver van het boek "Oorlogswinter". Dit boek is ook verfilmd. Met de zwaargepanserde graafmachine drukte hij op een knop, waarna de tekst zichtbaar werd:  Geschiedenis ... om van te blijven leren.

 

officiele aftrap

Jan Terlouw gezeten in de graafmachine verricht de officiele aftrap.

Jan Terlouw

 

De berging leek in eerste instantie voorspoedig te verlopen. Al snel werd duidelijk dat het inderdaad een Lancasterbommenwerper was. Maar het antwoord op de vraag of het de ED 470 was liet op zich wachten. Geen menselijke resten, geen persoonlijke bezittingen, geen merktekens. Zou het wel de ED 470 zijn?


bommenw. zelhem 010

Intussen groeide de belangstelling met de dag. De pers was er volop bij, kranten, radio en tv uit binnen- en buitenland en zelfs het Jeugdjournaal. De berging van een bommenwerper in Zelhem was groot nieuws.

 
bommenw. zelhem011


20131017 lancaster006

20131019 kijkdaglancaster003


20131019 kijkdaglancaster006

20131019 kijkdaglancaster091

20131019 kijkdaglancaster092


De laatste dag

Pas op de laatste dag van de berging, bij het schoonmaken van de laatste gevonden onderdelen kwam een stuk pantserplaat tevoorschijn waar het nummer 470 op was geverfd.


bommenw. zelhem 023

bommenw. zelhem 024Majoor A. Kappert na het schoonmaken van de laatste resten met het bewijs.
Het is de ED470 !!

bommenw. zelhem 025

De panserplaat met daarop de letters ED 470