Burgemeester Herman Jan   Langman    Stichting Oud Zelhem
         
Naam:   Herman Jan Langman Artikel door:   H. Jonas en H.M. Somsen
In functie:   01-05-1946 tot 01-05-1964    
Geboorteplaats:   Harlingen Datum:   20-03-1906
Overleden te:   Zelhem Datum:   25-06-1993
       
Gehuwd met:   L.C.H. van der Horst    
Geboortedatum:   23-07-1906 Overleden:   23-10-2001
Trouwdatum:   21-7-19??    
       
Burgemeester in:  IJlst Datum:   1933-1946
   Zelhem    1946-1964
   Ermelo    1964-1972
       
Heeft gewoond aan:   Koestraat / Burgem.   Rijpstrastraat 5    

 

Langman1095 21

Na zijn H.B.S. opleiding behaalde hij het diploma gemeenteadministratie. Hij was volontair in Noordwijk (Gr.) en vervolgens ambtenaar in 's Gravenzande. In 1933 volgde zijn benoeming tot burgemeester van IJlst en op 1 mei 1946 aanvaarde hij het burgemeestersambt in Zelhem.

 handtekening Langman

langman en vrouw

Krantenartikel uit 1946
Foto uit collectie Willem Hartemiink
langman intredeBij zijn intrede werden dhr. en mevr. Langman in een open landauer
door het feestelijke versierde Zelhem gereden

Foto: uit collectie Eef Oosterink

 

Toen hij in mei 1946 naar Zelhem kwam trof hij een dorp aan dat zwaar door het oorlogsgeweld had geleden. Zelhem was in die dagen een echte plattelandsgemeente zoals zovele in de Achterhoek. Zonder overdrijving mag worden gezegd, dat burgemeester Langman veel heeft betekend voor Zelhem. Hij heeft gezorgd voor goede voorzieningen zoals aanleg van rioleringen en bouw van nieuwe woonwijken. In de ambtsperiode van Langman werd er in de gemeente ongeveer 70 kilometer zandweg verhard.
Ook vervulde hij nog vele andere functies zoals voorzitter van het Groene Kruis. Onder zijn leiding werden twee Groene Kruisgebouwen gebouwd en wel in Zelhem en één in Halle. Ook zat hij in de organisatie van de concours hippique, welke zelfs koninklijk bezoek en koninklijke deelname trokken. Gezien de vele activiteiten was hij een regionalist in de goede betekenis van het woord. Hoewel hij het vaak volkomen oneens was met de hier heersende meningen en opvattingen deed hij voor het dorp wat hij kon. In totaal bekleedde Langman 39 functies. Hij was een man met een onvoorstelbare daadskracht.

 langman1Burg. Langman (met hoed) op werkbezoek op 10 juni 1953
Foto: uit collectie Eef Oosterink

 Langman telegram

Benoemingstelegram van de regering

Foto: uit collectie Eef Oosterink
langman bernhard

Prins Benard op werkbezoek in Zelhem

Foto: uit collectie Eef Oosterink

langman grafzerk

Grafzerk burgemeester Langman op de Zelhemse begraafplaats. Foto. H.M. Somsen