De  Dunsborger-Hattemermark, Zelhemmer-Hattemermark, Woltmark-Wolversveen,  Halsemark en de Muldersfluite op de Dunsborgermark.   

marken om zelhem
Deze pagina's zijn ontsloten in samenwerking met de website: www.zelhemhistorie.nl                

Over de Halsemark 1478 – 1840 is alle informatie alleen op deze internetsite te vinden.

Op deze internetsite vind u informatie over:

Ontstaan en rechten De Landweer en De Pol.

Tolrechten en tollenaars Brandspuit.

Stuifzand.

De markenrichters.

De wegen.

De dorpsschool.

Verdeling van de venen. Geschillen met derden.

Turfsteken Plaggen en schadden.

Proces tegen schoolmeester enz. enz.

Met elkaar meer dan 100 pagina’s tekst en afbeeldingen!

Ook alle boerderijen en huizen die gestaan hebben of nog staan binnen de Halsemark, zoals de:

Gewaarde erven.

Boerderijen en huizen met huisrecht.

Hutten met hutrecht.

Oude hutten en overige huizen zonder rechten.

Allen met de eigenaren en bewoners tot 1925/1939 en bijzonderheden uit de Markeboeken en het

Oud Rechterlijk Archief.

Het boek “12 EEUWEN LAMBERTIKERK 2007” door G. Rijsdorp

is op deze website compleet te lezen.

BRUNSVELD, een uitstulping aan de zuidzijde van Zelhem” door S. Postma.

Over het gebied Brunsveld is nog niet veel geschreven.

Een begin van informatie zijn twee bijdragen van Sikke Postma.


Op de Dunsborger-Hattemermarke wordt jaarlijks, met Hemelvaartsdag, door de belastingplichtige boerderijen uit de Markentijd een roggebrood van minimaal 22 pond aangeleverd bij het molenaarshuis, tegenwoordig worden deze broden bij opbod verkocht voor een goed doel.

 

Brood zo groot als een kind

Brood zo groot als een kind bij de
Muldersfluite.

Tegel Muldersfluite voor leveringsplichtige boerenTegel Muldersfluite broodlevering in de
Dunsborger-Hattemermarke.